Všeobecné informácie

Pozrite si všeobecné informácie pre uchádzačov o letecký výcvik PPL(H):

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥