Roztočenie rotora

Počas roztáčania rotora je potrebné vykonať tieto úkony:

POZOR: Vyhnite sa dlhotrvajúcemu chodu pri otáčkach nosného rotora medzi 60-70 % pre zníženie kmitania chvostu vrtuľníka.

 • Spínač zopnutia spojky – zapnúť bez zdržania
 • Spínač alternátora – zapnúť bez zdržania
 • Roztáčanie listov – do 6 sek.
 • Tlak oleja – do 30 sekúnd 25 psi
 • Sledovať svetlo spojky – zhasne
 • Teplota hláv valcov – ohriať na 200oF, zvýšiť otáčky na 70-80%
 • Motorové prístroje – hodnoty v zelenom
 • Výstražné svetlá – nesvietia
 • Skúška magnet pri 100% otáčok – max. 2 sekundy pokles max. 7%
 • Kontrola ohrevu karburátora – teplota stúpa
 • Pridvihnúť kolektív, znižovať otáčky – klaksón, a výstražné svetlo pri 95 %
 • Kontrola voľnobežky – rozovretie ručičiek pri stiahnutí
 • Dvere – zatvorené a zaistené
 • Vonkajšia teplota – kontrola
 • Cyklika a kolektív – odaretovať
 • Regulátor otáčok – zapnúť
 • Voľný priestor – pred vzletom

POZNáMKA: Počas roztáčania a zastavovania odkryte slúchadlo na pravom uchu a otvorte pravé dvere. Počúvajte, či nepočujete neobvyklé zvuky z ložísk. Závady v ložiskách budú produkovať počuteľné vŕzganie a škrípanie dostatočne včas pred úplným zlyhaním.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥