Otáčanie okolo chvosta

Tento manéver je často používaný v praxi na premiestňovanie vrtuľníka v obmedzenom priestore. Pilotáž je podobná ako pri pohyboch do strán. Pred vykonaním tohto manévru sa pozrite do smeru zamýšľaného otáčania a presvedčte sa, že priestor je bez prekážok.

Vrtuľník je umiestnený na obvode kruhu, s chvostom v jeho strede. Nie je to ako pri otáčke okolo osi rotora, ktorá sa dá v bezvetrí vykonať iba vyšliapnutím pedála. Pri otáčke okolo chvosta musíte koordinovať nožné riadenie spolu s cyklikou, aby ste mohli pohybovať s vrtuľníkom po imaginárnom kruhu. Nožným riadením udržujte chvost v centre a cyklikou udržujte krokovú rýchlosť bočného pohybu. Kolektívom sa udržuje výška visenia. Buďte si vedomý toho, že vo vetre musí byť cyklika umiestnená smerom “k vetru”.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥