Menovitý 30-minútový výkon OEI

Termín 30-minútový menovitý výkon OEI (One Engine Inoperative) sa vzťahuje len na viacmotorové vrtuľníky a označuje minimálny testovací výkon, ako je uvedený v listine údajov o certifikácii motora, pre sériové a nové motory po generálnom opravení, pri ich prevádzke za určených podmienok a v rámci príslušných akceptačných obmedzení.

30-minútový menovitý výkon OEI je dôležitým ukazovateľom spoľahlivosti a výkonu vrtuľníka v prípade, že jeden z motorov prestane fungovať. Tento parameter je definovaný v technických špecifikáciách motora a slúži na určenie bezpečného letu na jednom motore počas obmedzeného času, zvyčajne 30 minút.

Pre viacmotorové vrtuľníky je kritické zabezpečiť, aby v prípade výpadku jedného motora bol zvyšný motor schopný poskytnúť dostatočný výkon na udržanie letu a bezpečné pristátie. Táto hodnota je dôkladne testovaná a overená počas skúšok motorov na špeciálnych zkušebných postrojoch pod dohľadom certifikačných autorít.

30-Minute OEI Power Rating (applicable to multi-engined helicopters only) means the minimum test bed acceptance power, as stated in the engine type certificate data sheet, of series and newly overhauled engines when running at the specified conditions and within the appropriate acceptance limitations.

Jmenovitý 30-minutový výkon OEI (pouze pro vícemotorové vrtulníky) znamená minimální výkon při přejímce, uvedený v příloze typového osvědčení motoru, sériových motorů a motorů po generální opravě, za chodu na zkušebně při specifikovaných podmínkách a v rozsahu příslušných přejímacích omezení.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥