Alert phase

Fáza výstrahy, označovaná skratkou ALERFA, je kľúčovým pojmom v oblasti letectva. Táto fáza je súčasťou systému skratiek a kódov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou medzinárodných letových …

Adresa lietadla

Adresa lietadla (Aircraft address) je jedinečná kombinácia 24 bitových dátových jednotiek, ktorá je pridelená konkrétnemu lietadlu pre účely komunikácie medzi lietadlom a pozemnými zariadeniami, navigáciou …

AgustaWestland

AgustaWestland AgustaWestland je renomovaný taliansky výrobca vrtuľníkov so svetovým uznávaním v leteckom priemysle. Spoločnosť AgustaWestland sa špecializuje na návrh, vývoj a výrobu širokej škály vrtuľníkov, …

Air-report

Air-report je výraz z anglického leteckého žargónu, ktorý znamená letecká správa. V leteckom kontexte predstavuje Air-report hlásenie, ktoré poskytuje pilot alebo člen posádky letadla. Tieto …

AIP Amendment

V leteckej terminológii sa termín AIP Amendment odvoláva na trvalé zmeny informácií, ktoré sú uvedené v AIP, čo znamená Letecký informačný príručka (Aeronautical Information Publication). …

Aircraft

Lietadlo je technické zariadenie, ktoré je schopné vzlietnuť a pristáť vo vzduchu. Je to jedno z najinovatívnejších vynálezov v oblasti dopravy, umožňujúce rýchle a efektívne …

AIRMET

AIRMET je dôležitým pojmom v leteckom odbore, ktorý označuje informácie o meteorologických javoch na trati, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť leteckej prevádzky v nízkych výškach. Tieto …

AIRPROX

Letecký odborný výraz AIRPROX sa v slovenčine prekladá ako AIRPROX. Ide o kódový výraz používaný pri hlásení udalostí v letovej prevádzke na označenie blízkosti lietadiel. …

Altostratus

Altostratus je typ oblačnosti, ktorý je charakterizovaný rovnomerným oblačným krytom v strede neba. Tieto oblaky sú umiestnené na strednej výške a sú často pozorované vo …

ADS-C dohoda

Termín ADS-C dohoda (ADS-C agreement) je v leteckom odbore dôležitým pojmom, ktorý označuje plán hlásení, ktorý stanovuje podmienky pre hlásenie údajov Automatic Dependent Surveillance-Contract (ADS-C). …

Aktivované

V leteckom priemysle je termín Aktivované (Activated) kľúčovým pojmom, ktorý sa používa na označenie stavu alebo procesu, kedy je určitý systém, zariadenie alebo funkcia spustená …

aeronautika

Letecký Odborný Výraz: Aeronautika Aeronautika je odborný termín, ktorý sa používa na označenie štúdia, dizajnu, výroby, testovania a riadenia lietadiel a iných leteckých prostriedkov. Zahrňuje …

ALERFA

Letecký Odborný Výraz: ALERFA ALERFA je štandardný letecký kód používaný na označenie obdobia pohotovosti. Tento termín je skratkou slov Alert Phase v anglickom jazyku, čo …

Airway

Letecký Odborný Výraz: Airway (Letecká Trasa) Letecká trasa, známa tiež ako airway, predstavuje presne určenú cestu, ktorou môžu lietadlá letieť medzi dvoma bodmi v leteckom …