Prehliadka vrtuľníka

Prehliadka vrtuľníka je dôležitou činnosťou, ktorá sa vykonáva pred každým letom. Cieľom prehliadky je zabezpečiť, že všetky systémy, komponenty a vybavenie vrtuľníka sú v správnom stave a bezpečné na let. Tu je základný postup pre prehliadku vrtuľníka:

  1. Prehliadka kabíny: Skontrolujte, či je kabína čistá a upravená. Skontrolujte sedadlá, bezpečnostné pásy a batožinový priestor. Uistite sa, že všetky ovládacie prvky v kabíne sú vo funkcii a správne nastavené.
  2. Prehliadka trupu: Skontrolujte trup vrtuľníka, vrátane povrchu, lakovania a spojov. Skontrolujte, či nie sú žiadne praskliny, deformácie alebo iné poškodenia. Skontrolujte tiež prístupové otvory a dvere trupu.
  3. Prehliadka motorového systému: Skontrolujte motor a príslušné komponenty, ako sú olejový filter, výfukový systém a chladenie. Skontrolujte hladinu oleja a zabezpečte, že súčasti motora sú správne pripevnené a nepoškodené.
  4. Prehliadka rotorového systému: Skontrolujte rotorový systém, vrátane listov rotoru, huby a riadiaceho systému. Skontrolujte listy rotoru na praskliny, deformácie alebo iné poškodenia. Skontrolujte aj systém riadenia a zabezpečte, že je správne nastavený a funkčný.
  5. Prehliadka elektrického systému: Skontrolujte elektrický systém vrtuľníka, vrátane batérií, generátorov, prepínačov a káblov. Skontrolujte, či nie sú žiadne poškodené káble, zlomené spoje alebo iné problémy s elektrickým systémom.
  6. Prehliadka palivového systému: Skontrolujte palivový systém vrtuľníka, vrátane nádrží, palivových čerpadiel, filtrov a potrubia. Skontrolujte, či nie sú žiadne úniky paliva alebo poškodené komponenty. Skontrolujte tiež hladinu paliva v nádržiach.
  7. Prehliadka hydraulického systému: Ak je vrtuľník vybavený hydraulickým systémom, skontrolujte ho, vrátane nádrže, čerpadiel, potrubia a ovládacích prvkov. Uistite sa, že nie sú žiadne úniky hydraulického oleja a všetky komponenty sú správne pripevnené.
  8. Prehliadka avionického vybavenia: Skontrolujte avionické vybavenie, vrátane rádiového komunikačného systému, navigačných prístrojov a iných elektronických zariadení. Skontrolujte, či všetky prístroje sú správne zapnuté a funkčné.
  9. Záverečná kontrola: Pred dokončením prehliadky vrtuľníka ešte raz prejdite všetky systémy a komponenty, aby ste sa uistili, že sú v poriadku a pripravené na let. Uistite sa, že nemáte žiadne otvorené panely, dvere alebo otvory.

Prehliadka vrtuľníka je neoddeliteľnou súčasťou bezpečného lietania. Správne vykonaná prehliadka zabezpečuje, že vrtuľník je v správnom technickom stave a pripravený na bezproblémový let. Nezabudnite vždy dodržiavať postup prehliadky stanovený v letových príručkách a pravidlách vrtuľníka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥