Nepoužitelná plocha

Unserviceable area znamená nepoužitelnú plochu v leteckom odbore. Ide o časť pohybovej plochy na letisku alebo letiskovom území, ktorú nie je možné použiť pre prevádzku …

Pohybová plocha

Pohybová plocha v leteckom prostredí, známa aj ako Movement area v angličtine, predstavuje dôležitú časť letiska, ktorá je špeciálne určená na vzlety, pristátia a rolovanie …

Signalizačné plocha

Signalizačná plocha je dôležitou súčasťou letiska, ktorá slúži na umiestňovanie pozemných návěští a iných leteckých komunikačných zariadení. Táto plocha je neoddeliteľnou súčasťou letiskovej infraštruktúry a …

Povrch, plocha, prízemný

Povrch v Leteckom Kontexte: Základné Poznanie o Bezpečnosti a Navigácii V leteckom priemysle má slovo povrch zásadný význam, keďže sa týka rôznych aspektov lietania, bezpečnosti …

Pristávacia plocha

Pristávacia plocha v leteckom priemysle: Pristávacia plocha je kľúčovým prvkom každého letiska a je dôkladne navrhnutá a udržiavaná na zabezpečenie bezpečného pristátia a vzletu lietadiel. …

Parkovacia plocha

Parkovacia plocha v leteckej terminológii označuje miesto na letisku alebo leteckej základni, kde sú umiestnené lietadlá počas doby, keď nie sú v prevádzke. Táto oblasť …

odrazová plocha

Odrazová plocha, známa tiež ako odrazová povrchová úprava, je kľúčovým faktorom v leteckom dizajne, najmä pri konštrukcii a údržbe lietadiel. Táto špeciálna povrchová úprava umožňuje …

Návestná plocha

Návestná plocha, známa aj ako Signal area, je definovaná ako určená plocha na letisku, na ktorú sa umiestňujú pozemné návesti. Tieto návesti sú kľúčové pre …

Odbavovací plocha

Letecký odborný výraz Apron sa v slovenčine prekladá ako Odbavovací plocha. Tento termín označuje vymezenú plochu na pozemnom letisku, ktorá je určená na umiestnenie lietadiel …

Bezpečnostná plocha

Bezpečnostná plocha je v leteckom kontexte dôležitým pojmom, ktorý sa týka bezpečnosti prevádzky na heliportoch. Táto plocha predstavuje špecifickú oblasť okolo hlavnej vzletovo-pristávacej plochy (FATO), …

Signálne plocha

Signálne plochy sú dôležitou súčasťou leteckých operácií na letiskách po celom svete. Tieto plochy sú špeciálne vyhradené oblasti na letisku, ktoré slúžia na vystavovanie rôznych …

odbavovacia plocha

Odbavovacia plocha – Apron Odbavovacia plocha je v leteckom prostredí definovaná ako vymedzená plocha na letisku, ktorá je určená na umiestnenie lietadiel pred začiatkom alebo …

Vzletová plocha

Vzletová plocha je v leteckých termínoch definovaná ako časť plochy letiska, ktorú úrad, pod jehož jurisdikciou letisko spadá, vyhodnotil ako vhodnú pre normálny rozbeh pri …

chvostová plocha, chvost

Chvostová plocha alebo chvost, známa aj ako tail v leteckom odbore, je jedným z najdôležitejších častí lietadla, ktoré ovplyvňuje jeho stabilitu, manévrovateľnosť a riadiace vlastnosti. …

odstavná plocha

Odstavná plocha je kľúčovým prvkom na letisku, ktorý umožňuje bezpečné a organizované parkovanie lietadiel mimo odbavovacej plochy. Táto plocha je starostlivo vymedzená a označená v …

Vyčkávacia plocha

Letecký odborný výraz Holding bay sa v slovenčine prekladá ako Vyčkávacia plocha. Tento termín označuje vymedzenú oblasť na letisku, kde môžu lietadlá čakať, byť zdržané …