Let dozadu

Pred vykonaním letu dozadu (cúvaním), urobte kontrolné otočenie o 180o, aby ste sa uistili, že v smere pohybu nie sú prekážky a na to, aby ste si zapamätali bod, v ktorom pohyb vrtuľníka zastavíte. Keď si overíte, že priestor je bez prekážok a keď si vyberiete referenčné body:

  • 1. Zväčšite výšku visenia o 30 až 60 cm, aby ste kompenzovali nižšiu polohu chvostového rotora pri lete dozadu.
  • 2. Začnite let dozadu miernym pritiahnutím páky cykliky. Predpokladajte spätné klopenie a upravte páku cykliky tak, aby bol let dozadu plynulý.
  • 3. Udržujte výšku kolektívom a smer nožným riadením.
  • 4. Nepokúšajte sa pozerať dozadu, pretože to môže zapríčiniť stratu vnímania zvoleného smeru letu. Pozerajte sa dopredu a do strán.

Prechod z letu dozadu do visenia:

  • 1. Plynule potlačte páku cykliky mierne dopredu a prejdite do polohy pre visenie, vyčkajte,
  • 2. Keď sa pohyb vrtuľníka zastaví, pákou cykliky udržujte vrtuľník v stabilnom visení.
  • 3. Nožným riadením udržujte kurz.
  • 4. Po zastavení všetkých pohybov, potlačením páky kolektívu klesnite do polohy pre visenie.

V praxi sú občas potrebné dlhšie lety dozadu a preto je potrebné urobiť periodicky ďalšie 180o otáčky pre kontrolu priestoru. Dávajte pozor na to, že do vrtuľníka môžu za určitých poveternostných podmienok počas letov dozadu, vniknúť motorové spaliny.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥