variometer

Stúpavostný indikátor Stúpavostný indikátor je letecký prístroj, ktorý poskytuje informácie o momentálnej zmene výšky, čo znamená rýchlosť stúpania alebo klesania vrtuľníka. Tento prístroj sa používa …

Magnetické stupne

Magnetické stupne Magnetické stupne sú merané v stupňoch na základe magnetického severu, ktorý sa líši od geografického severu v dôsledku zemských magnetických anomálií. Magnetický sever …

Ľadové kryštáliky

Ľadové kryštáliky Ľadové kryštáliky, známe aj ako diamantový prach, predstavujú veľmi malé rozptýlené ledové krystalky alebo jehličky vo vzduchu. Tieto mikroskopické častice tvoria atmosférický jav …

stúpavosť

Stúpavosť je kľúčový technický parameter vrtuľníka, ktorý označuje jeho schopnosť zvyšovať nadmorskú výšku alebo stúpať nad hladinou mora. Ide o dôležitý ukazovateľ výkonu, ktorý má …

Typ certifikátu

Typový certifikát je dôležitý dokument, ktorý je vydávaný konkrétnym zmluvným štátom a slúži na presné určenie konštrukcie typu lietadla. Tento certifikát je dôležitým krokom v …

Státie lietadiel

Letecký výraz Aircraft stand sa vztahuje na špecifickú plochu na letisku, ktorá je určená pre parkovanie a odbavenie lietadiel. Tieto oblasti, známe aj ako stojany …

Prízemná hmla

V leteckom prostredí sa výraz shallow fog používa na označenie meteorologickej situácie, keď sa nad zemským povrchom vyskytuje hmla, ktorá je zvlášť nízka a prízemná. …

Mrazený / uzamknutý

V leteckom priemysle sa výraz frozen alebo locked používa na označenie špecifického stavu alebo podmienky. Tieto pojmy sa týkajú situácie, keď sa určitá premenná veličina …

vertikálne krídlo

Vertikálne krídlo je dôležitou časťou konštrukcie vrtuľníka, zabezpečujúcou jeho laterálnu stabilizáciu a rovnováhu. Táto časť, známa aj ako chvostové krídlo, je umiestnená na zadnej časti …

Geodetický údaj

Geodetický Údaj – Geodetic Datum Geodetický údaj je kľúčovým pojmom v geodézii a geodetickej kartografii, ktorý sa týka referenčného systému, používaného na určenie polohy bodov …

Cestovné stúpanie

Cestovné Stúpanie – Cruise Climb Cestovné stúpanie je dôležitým pojmom v letectve, ktorý sa týka špecifického letového manévru, pri ktorom lietadlo stúpa pri konštantnej rýchlosti …

Vyčkávacia plocha

Letecký odborný výraz Holding bay sa v slovenčine prekladá ako Vyčkávacia plocha. Tento termín označuje vymedzenú oblasť na letisku, kde môžu lietadlá čakať, byť zdržané …

Po smere do fixu

Letecký odborný výraz Course to a fix sa v slovenčine prekladá ako Po smere do fixu. Tento termín je kľúčovým pojmom v leteckej navigácii a …

Vodná smršť

Vodná smršť, známa v odbornej terminológii ako Waterspout, je meteorologický jav, ktorý sa často vyskytuje nad otvorenými vodami, najmä na moriach a oceánoch. Jedná sa …

DME vzdialenosť

DME vzdialenosť, známa aj ako DME distance, je technický termín v leteckom odbore, ktorý označuje šikmú vzdialenosť medzi zdrojom signálu DME (Distance Measuring Equipment) a …

Hodiny a minúty

Hodiny a minúty sú v leteckom odbore základnými jednotkami času, ktoré sa používajú na meranie trvania letov a leteckých operácií. Tieto časové jednotky majú kľúčový …

objem paliva

Objem Paliva v Leteckom Priemysle: Objem paliva je dôležitým technickým parametrom v letectve, ktorý označuje množstvo paliva, ktoré je možné naložiť do lietadla, najčastejšie v …

Výkonnosť

Výkonnosť v Letectve: V leteckom priemysle znamená výkonnosť (performance) schopnosť lietadla vykonávať rôzne letové operácie s ohľadom na jeho technické parametre a schopnosti. Tento odborný …

Krížiť, prekrížiť

Kríženie v Leteckom Priemysle: Kríženie je dôležitým pojmom v letectve, ktorý sa vzťahuje k situácii, keď dve alebo viac lietadiel prechádza blízko seba na nebi. …

Hlavné APU

Hlavní APU v Leteckom Priemysle: Hlavní APU (Auxiliary Power Unit) predstavuje základný prvok leteckých lietadiel, ktorý zabezpečuje dôležité funkcie pre bezpečný prevádzkový režim. Táto jednotka …

Intenzita

Intenzita v Leteckom Priemysle: Intenzita je dôležitým aspektom v leteckom priemysle, najmä pokiaľ ide o rôzne meteorologické javy a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť letovú prevádzku. …