Povedzte

V leteckom priemysle je komunikácia kľúčovým aspektom bezpečného a efektívneho prevádzkovania. Jednou z dôležitých leteckých fráz je advise, ktorá sa prekladá ako povedzte alebo sdělte. Táto fráza sa používa v rôznych situáciách na palube lietadla a je súčasťou štandardnej komunikačnej praxe v leteckom odvetví.

Použitie slova advise je špecifické, pretože poukazuje na informáciu alebo pokyn, ktorý je dôležitý pre bezpečnosť a plynulosť letu. Keď pilot alebo člen posádky použije túto frázu, znamená to, že je na ceste dôležitý vývoj alebo situácia, o ktorej musia byť všetci v lietadle informovaní.

Príklady situácií, kde sa používa fráza advise, zahŕňajú zmeny počasia, zmeny v leteckých predpisoch alebo pokyny od leteckej kontroly. Napríklad, ak pilot dostane pokyn od leteckej kontroly, aby zmenil svoju trasu kvôli nepríznivým poveternostným podmienkam, pilot môže povedať: ATC advises of weather deviation to the south (ATC informuje o odchýlke kvôli poveternostným podmienkam na juh).

Táto fráza je dôležitá, pretože prispieva k bezpečnosti letu. Všetci členovia posádky a prípadne aj cestujúci musia byť informovaní o akýchkoľvek zmenách alebo situáciách, ktoré by mohli ovplyvniť let. Použitie advise v komunikácii pomáha zabezpečiť, že všetci sú si vedomí aktuálnej situácie a môžu podniknúť nevyhnutné kroky na zabezpečenie bezpečného pokračovania letu.

Sdělte – Advise

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥