Pozemná príprava 1c

Cieľ

Zoznámiť žiakov s konkrétnymi postupmi, ktoré obsahuje letová príručka vrtuľníka ROBINSON R-22. Vysvetliť štruktúru jednotlivých sekcií letovej príručky a jej používanie. Oboznámiť žiakov s postupmi pre prípravu k letu, spustenie motora, motorovú skúšku, vypnutie motora, zvláštne prípady. Zopakovať základné geometrické údaje, technické a prevádzkové hodnoty motora a reduktora, zásady prevádzky vrtuľníka v zimnom období. Doba prípravy je 6 hodín.

Metodika

Inštruktor vysvetlí obsah a účel jednotlivých sekcií letovej príručky vrtuľníka R 22. Pripomenie základné geometrické údaje a letecko-technické údaje o vrtuľníku. Zopakuje technické a prevádzkové hodnoty motora a reduktora. Inštruktor spolu so žiakmi zopakuje farebné označenie na prístrojoch: Červená je symbolom pre indikáciu prevádzkových obmedzení. Ukazovateľ nesmie vstúpiť do červenej počas normálnej prevádzky. Žltá farba znamená rozsah určitým spôsobom obmedzenej prevádzky. Zelená farba označuje rozsah normálnej prevádzky. Inštruktor preberie všetky obmedzenia z letovej príručky.

Inštruktor vysvetlí žiakom dôležitosť nakladania a vyváženia vrtuľníka pred letom a tiež prácu s grafom pre určenie polohy ťažiska a obmedzenia tejto polohy.

Inštruktor upozorní na schválené triedy paliva, ktoré je možné plniť do konkrétneho vrtuľníka. Zopakuje množstvá paliva. Hlavná nádrž má celkový objem 19.8 US gal = 74.9 litra. Využiteľné množstvo je 19.2 US gal = 72.7 litra, pomocná nádrž má celkový objem 10.9 US gal = 41.2 litra, využiteľné množstvo prídavnej nádrže je 10.5 US gal = 39.7 litra. Celkové využiteľné množstvo paliva s prídavnou nádržou je 112.4 litra. Inštruktor oboznámi žiakov aj so štítkami v pilotnom priestore kabíny na konkrétnom vrtuľníku.

ÄŽalšiu časť zamestnania vykonávajte priamo pri vrtuľníku a za pomoci schválenej letovej príručky, presne bod po bode, ktoré sú v nej uvedené. Inštruktor vykoná predletovú prehliadku vrtuľníka, pilotnej kabíny, vykoná prípravu na spustenie motora, vykoná samotné jeho spustenie, roztočenie rotora, zohrievanie motora a motorovú skúšku, vypnutie rotora a zastavenie motora. Inštruktor teoreticky preberie zvláštne prípady za letu, používanie vyhrievania vrtuľníka a prevádzku v zimných mesiacoch.

Po vykonaní tejto pozemnej prípravy musia žiaci ovládať zásady používania vrtuľníka, postupy pri prehliadke, spustení a vypnutí motora a roztáčaní a vypínaní rotora. ÄŽalej musia ovládať technické údaje, prevádzkové hodnoty motora, reduktora a rotora. Žiaci musia ovládať všetky prevádzkové obmedzenia vrtuľníka. Počas celej pozemnej prípravy žiaci konzultujú naštudované vedomosti z letovej príručky s inštruktorom, nezrovnalosti inštruktor okamžite odstraňuje a objasňuje. V závere prípravy inštruktor preverí vedomosti žiakov pomocou kontrolných otázok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥