Priblíženie

Keď ste po vykonaní cvičného priblíženia spokojný s vhodnosťou plochy, pokračujte na skutočné priblíženie. Uhol zostupu by nemal byť strmší, než je potrebný. Ak je to možné, mali by ste byť schopný vidieť do obmedzeného priestoru pre pristátie, hoci to nie je vždy praktické. Existuje viac druhov priblížení, ale základné techniky sú tri:

  • a) pod jedným uhlom,
  • b) pod dvomi uhlami,
  • c) vertikálne.

Strmosť zostupu určuje, ktorý druh použijete. Najmenej výkonu motora si vyžaduje priblíženie pod jedným uhlom, najviac vertikálne.

Vykonajte priblíženie do visenia nad miestom, kde zamýšľate pristáť. Nie je vhodné vykonať prechod do visenia nad prekážkami alebo tam, kde by prekážky predstavovali nebezpečenstvo pri manévrovaní vrtuľníka.

Často zistíte, že budete musieť manévrovať s vrtuľníkom vo vnútri obmedzeného priestoru, najmä z dôvodu potreby premiestnenia sa na vhodnejšie miesto pristátia, alebo na vhodnejšie miesto pre odlet. Veľa nehôd v obmedzenej oblasti sa stáva hlavne pri tomto manévrovaní a preto je potrebné venovať pozornosť prekážkam, o ktoré sa môže zachytiť podvozok, nosný alebo chvostový rotor. Z tohto dôvodu sa všetky otáčky vykonávajú obyčajne okolo chvostového rotora smerom na Vašu stranu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥