Štart a vypnutie Robinson R44 – časť 1

Štart a vypnutie Robinson R44

Štart a vypnutie helikoptéry Robinson R44 je dôležitou súčasťou letových operácií. Nasledujúce informácie poskytujú prehľad postupov pri štarte a vypínaní helikoptéry Robinson R44.

Štart Robinson R44

1. Príprava na štart:

 • Overenie, že všetky prístroje a systémy v kabíne sú v správnom stave a funkčné.
 • Kontrola palivovej hladiny a overenie, že palivový systém je pripravený na štart.
 • Zapnutie elektrických systémov a monitorovanie palubných prístrojov pre správne hodnoty a ukazovatele.

2. Štart motora:

 • Po príprave na štart sa pilot postará o nasledujúce kroky:
 • Požiada cestujúcich, aby si upevnili bezpečnostné pásy a dodržiavali bezpečnostné pokyny.
 • Povolí parkovací brzdu a pritlačí brzdový pedál.
 • Aktivuje štartovací systém a monitoruje správny rozbeh motora.
 • Po rozbehu motora sleduje otáčky a tlak oleja na prístrojoch.
 • Keď je motor správne rozbehnutý, pilot pridá plyn a monitoruje otáčky motora a prípadné odchýlky.

Vypnutie Robinson R44

1. Príprava na vypnutie:

 • Skontroluje, že helikoptéra je v stabilnom stave a na bezpečnom mieste.
 • Zaparkuje helikoptéru, povolí parkovaciu brzdu a pritlačí brzdový pedál.

2. Vypnutie motora:

 • Po príprave na vypnutie sa pilot postará o nasledujúce kroky:
 • Počká, kým motor dosiahne stabilné otáčky.
 • Pokles otáčok motora na minimálnu hodnotu.
 • Vypne všetky elektrické systémy a vypne palivový prívod.

Je dôležité dodržiavať presné postupy a pokyny výrobcu a príručky pre obsluhu pri štarte a vypínaní helikoptéry Robinson R44. Štart a vypnutie helikoptéry sú kritické okamihy, kde je potrebné venovať maximálnu pozornosť bezpečnosti a správnemu fungovaniu všetkých systémov a prístrojov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥