Prístrojová dráha

Prístrojová dráha predstavuje jeden z kľúčových prvkov v modernej leteckej infraštruktúre, ktorý umožňuje lietadlám pristávať a vzlietať za obmedzených viditeľností. Zvyšuje bezpečnosť a efektivitu letov, …

Obrátiš na RWY

Letecký odborný výraz Runway turning bay sa v slovenčine prekladá ako Obrátište na RWY (špecifikujte RWY). Obrátište na RWY je dôležitou súčasťou letiska, ktorá je …

Dráhový pás / Pás RWY

Letecký odborný výraz Runway strip sa v slovenčine prekladá ako Dráhový pás alebo Pás RWY. Dráhový pás predstavuje vymezenú plochu na letisku, ktorá zahŕňa pristávacie …

Ice on runway

Ľad na dráhe – Ice on Runway Ľad na dráhe je závažným bezpečnostným hrozbou pre letecké operácie. Tento termín označuje prítomnosť ľadu na povrchu lietadlovej …

Narušenie dráhy

Narušenie dráhy je závažná situácia na letisku, ktorá predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre bezpečnosť letov. Táto udalosť sa vyskytuje v prípade, že sa letadlo, pohyblivý prostriedok …

RVR

Dráhová dohľadnosť (Runway Visual Range – RVR) je kritickým parametrom v leteckej navigácii, ktorý poskytuje informácie o viditeľnosti na pristávacej dráhe pre pilotov počas pristátia. …

Hlavná dráha

Hlavná dráha, známa tiež ako primárna vzletová a pristávacia dráha, predstavuje kľúčovú časť letiska v leteckom prostredí. Ide o dráhu, ktorá je preferovaná a používaná …

Dráha pre vzlet

Termín Take-off runway v leteckom odbore sa v slovenčine prekladá ako Dráha pre vzlet. Táto letecká terminológia sa týka špecifického typu pristávacej dráhy na letisku, …

Runway

Letecký Odborný Výraz: Pristávacia Plocha (Runway) Pristávacia plocha (Runway) je definovaná ako dláždená alebo inak upravená plocha na letisku, určená na vzlietanie a pristávanie lietadiel. …

Dráha

Letecká Dráha v Podrobnostiach: V leteckom priemysle je pojem dráha základným stavebným prvkom každého letiska. Dráha je vymedzená pravoúhlá plocha na pozemnom letisku, ktorá je …

Ľad na RWY

Led na pristávacej dráhe (RWY) predstavuje vážne riziko pre bezpečnosť letu a je dôležité, aby piloti boli o tejto situácii informovaní. Led na pristávacej dráhe …

vzletová a pristávacia dráha

Vzletová a Pristávacia Dráha: Srdce Letiska a Kľúčový Prvok Bezpečnosti V leteckom priemysle je vzletová a pristávacia dráha nepostrádateľnou súčasťou každého letiska a predstavuje základný …

Obrátiš

Plocha na otočenie na pristávacej dráhe, často označovaná ako Runway Turn Pad, je dôležitým prvkom na letisku, ktorý umožňuje lietadlu vykonať otáčku o 180 stupňov …