Miestny stredný čas

Letecký odborný výraz Local mean time sa v slovenčine prekladá ako Miestny stredný čas. Miestny stredný čas (LMT) predstavuje meranie času na konkrétnom mieste, ktoré …

Čas sólového letu

Letecký odborný výraz Solo flight time sa v slovenčine prekladá ako Čas sólového letu. Tento termín označuje dobu letu, počas ktorej je pilot-žiak jedinou osobou …

Súčasná hladina

Současná hladina Současná hladina je termín používaný v leteckom prostredí na označenie aktuálneho stupňa nebezpečenstva alebo intenzity meteorologických javov v okolí letiska alebo vo vzdušnom …

Čas účinnej ochrany

Čas účinnej ochrany, známy aj ako holdover time, je kritický letecký parameter, ktorý označuje vypočítaný čas, počas ktorého protinámrazová kvapalina použitá na ošetrenie povrchu lietadla …

dočasné povolenie

Termín temporary pass v leteckom priemysle označuje dočasné povolenie alebo preukaz, ktorým je cestujúcim dočasne umožnené vstúpiť na obmedzenú časovú dobu do bezpečnostnej oblasti na …

Časová história

Termín Timeline History v leteckom kontexte označuje časovú históriu, teda prezentáciu zmien alebo udalostí vzhľadom k času. V leteckých operáciách je dôležité sledovať chronologický vývoj …

Prístrojový čas

Prístrojový Čas – Instrument Time Prístrojový čas je dôležitým pojmom v letectve a navigácii, ktorý sa týka merania času v leteckých operáciách. Tento čas môže …

Kritická časť.

Kritická časť. Keď analýza poruchy ukáže, že časť musí dosiahnuť a udržiavať mimoriadne vysokú úroveň integrity, aby sa zabránilo výskytu nebezpečných účinkov s frekvenciou výskytu …

Časové oneskorenie

Letecký výraz Time delay, ktorý sa v slovenčine prekladá ako Časové oneskorenie, je kľúčovým pojmom v leteckom odbore, ktorý sa týka času potrebného na vykonanie …

Časový záznam

Termín Time recording v leteckom odbore sa v slovenčine prekladá ako Časový záznam. Tento pojem sa týka procesu, počas ktorého sa zaznamenávajú zmeny v určitej …

Časový priebeh

Letecký Odborný Výraz: Time History Časový priebeh predstavuje záznam alebo sledovanie zmeny určitej premennej vzhľadom na časový parameter. V leteckom kontexte sa termín časový priebeh …

Menej významná časť

Menej Významná Časť v Leteckých Termínoch: V letectve je dôležité jasne rozlišovať medzi rôznymi časťami lietadla, zvlášť keď ide o ich údržbu a opravy. Jedným …

Četný, častý

V leteckom priemysle je termín početný alebo častý významný pre mnoho aspektov leteckých operácií. Používa sa na označenie situácií, kedy určitý jav alebo situácia nastáva …

Diel, časť, sekcia

V leteckom kontexte je termín díl, část alebo sekce základným pojmom, ktorý sa používa na označenie rôznych častí alebo segmentov leteckých konštrukcií, dokumentov alebo procedúr. …

Východ slnka

V leteckom priemysle je termín Sunrise (Východ slnka) kľúčovým pojmom, ktorý má významný vplyv na bezpečnosť a plánovanie letových operácií. Východ slnka označuje časový okamih …

Dočasné

Vo svete leteckého odboru je termín Provisional preložený do slovenčiny ako Dočasné a predstavuje dôležitý pojem, ktorý sa používa pri mnohých aspektoch leteckej prevádzky a …

Letový čas

Letový čas – Flight Time Termín flight time v leteckom kontexte označuje celkový čas od okamihu, keď sa lietadlo prvýkrát začne pohybovať v súvislosti s …

Počas, po dobu

Počas a po dobu sú v leteckom kontexte dôležité pojmy, ktoré označujú časový interval, kedy sa vykonáva konkrétna letecká operácia alebo udalosť. Tieto pojmy majú …

Významná časť

Významná časť predstavuje časť, ktorej porucha by mohla nepriaznivo ovplyvniť prevádzkovú integritu jednotky. Ide o kľúčovú súčasť, ktorej bezchybnosť je nevyhnutná pre bezpečný a spoľahlivý …

Marec

Marec, známy aj pod anglickým názvom March, je tretí mesiac v roku podľa západného kalendára. V leteckom kontexte sa mesiac Marec používa v rôznych leteckých …