Pozemná príprava 1a

Cieľ

Oboznámiť žiakov s organizačno-metodickými pokynmi, s rozsahom a obsahom letovej prípravy. Doba prípravy je 2 hodiny.

Metodika

V prvej časti inštruktor oboznámi žiakov s plánom a rozsahom pozemných príprav. Spoločne žiaci s inštruktorom zavedú zápisník letov jednotlivých žiakov, pracovné knižky, triednu knihu a ostatnú potrebnú dokumentáciu pre vykonávanie pilotného výcviku. Inštruktor oboznámi žiakov s plánovacími tabuľkami. V ďalšej časti spresní žiakom spôsob vedenia pracovnej knižky žiaka, upozorní ich, v akom rozsahu, a ktoré údaje a pripomienky si do pracovnej knižky zapíšu.

Potom oboznámi žiakov s organizačno-metodickými pokynmi:

  • s obsahom a rozsahom osnovy výcviku,
  • počty cvičení a celkový počet hodín,
  • druhy letovej prípravy
  • cvičenia do prvého samostatného letu podrobnejšie.

Po vykonaní tejto pozemnej prípravy musia mať žiaci pripravenú osobnú dokumentáciu k výcviku a musia mať predstavu o rozsahu letovej prípravy. Musia sa oboznámiť so štruktúrou tejto metodiky a s osnovou základného výcviku. Informatívne musia vedieť, aké cvičenia budú vykonávať do prvého samostatného letu. Na záver inštruktor preverí žiakov pomocou kontrolných otázok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥