Pozemná príprava 1a

Cieľ

Oboznámiť žiakov s organizačno-metodickými pokynmi, s rozsahom a obsahom letovej prípravy. Doba prípravy je 2 hodiny.

Metodika

V prvej časti inštruktor oboznámi žiakov s plánom a rozsahom pozemných príprav. Spoločne žiaci s inštruktorom zavedú zápisník letov jednotlivých žiakov, pracovné knižky, triednu knihu a ostatnú potrebnú dokumentáciu pre vykonávanie pilotného výcviku. Inštruktor oboznámi žiakov s plánovacími tabuľkami. V ďalšej časti spresní žiakom spôsob vedenia pracovnej knižky žiaka, upozorní ich, v akom rozsahu, a ktoré údaje a pripomienky si do pracovnej knižky zapíšu.

Potom oboznámi žiakov s organizačno-metodickými pokynmi:

  • s obsahom a rozsahom osnovy výcviku,
  • počty cvičení a celkový počet hodín,
  • druhy letovej prípravy
  • cvičenia do prvého samostatného letu podrobnejšie.

Po vykonaní tejto pozemnej prípravy musia mať žiaci pripravenú osobnú dokumentáciu k výcviku a musia mať predstavu o rozsahu letovej prípravy. Musia sa oboznámiť so štruktúrou tejto metodiky a s osnovou základného výcviku. Informatívne musia vedieť, aké cvičenia budú vykonávať do prvého samostatného letu. Na záver inštruktor preverí žiakov pomocou kontrolných otázok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *