Prístrojová doska

Prístrojová doska na vrtuľníku ROBINSON R-22 je štandardného usporiadania. Obsahuje letové prístroje, motorové prístroje, rádiové, rádionavigačné vybavenie, pomocné vybavenie a spínače na ovládanie funkcií vrtuľníka. Jednotlivé prístroje a ich funkcia bude dôkladne prebratá v nasledujúcich pozemných prípravách.

Prístrojová doska na vrtuľníku ROBINSON R-22 je dôležitou súčasťou kokpitu, kde sú umiestnené rôzne prístroje a ovládače potrebné pre riadenie a monitorovanie letu. Tieto prístroje zahŕňajú letové prístroje, motorové prístroje, rádiové a rádionavigačné vybavenie, ako aj pomocné vybavenie a spínače na ovládanie rôznych funkcií vrtuľníka.

Letové prístroje sú určené pre monitorovanie parametrov letu a zabezpečenie správnej navigácie a orientácie v priestore. Medzi letové prístroje môžu patriť výškomer, rychlomer, variometr, kompas, výškový ukazovateľ, sklonomer a iné prístroje, ktoré poskytujú informácie o výške, rýchlosti, sklonu a orientácii vrtuľníka.

Motorové prístroje slúžia na monitorovanie stavu a výkonu motoru. Môžu zahŕňať ukazovatele otáčok motora, teplomer, tlakomery a iné prístroje, ktoré poskytujú informácie o prevádzke motora a zabezpečujú jeho správne fungovanie.

Rádiové a rádionavigačné vybavenie umožňuje komunikáciu s riadiacimi strediskami a inými lietadlami a poskytuje navigačné informácie potrebné pre let. Môže to zahŕňať rádiový vysielač a prijímač, transpondér, navigačné prijímače ako VOR (VHF Omnidirectional Range) alebo GPS (Global Positioning System), a ďalšie prístroje na komunikáciu a navigáciu.

Pomocné vybavenie na prístrojovej doske môže obsahovať ukazovatele paliva, teplomery, voltmery, ampermetry a ďalšie prístroje, ktoré poskytujú informácie o rôznych systémoch a stavoch vrtuľníka.

Spínače na prístrojovej doske slúžia na ovládanie rôznych funkcií vrtuľníka, ako sú svetlá, vypínače elektrických systémov, ventilácie a iné.

Každý prístroj a ovládač na prístrojovej doske má svoju špecifickú funkciu a je dôležitý pre správne riadenie a monitorovanie letu. Pri pilotovaní vrtuľníka je dôležité mať dôkladné znalosti o fungovaní a používaní jednotlivých prístrojov na prístrojovej doske a byť schopný efektívne a presne interpretovať informácie, ktoré poskytujú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *