obranný systém?

Protimetový systém, často nazývaný aj obranný systém, je technologický komplex zariadení a taktík navrhnutých na ochranu letúna alebo iného vojenského vozidla pred rôznymi druhmi hrozieb, …

system cursors

Systémové kurzory, známe aj ako system cursors v angličtine, sú dôležitou súčasťou leteckých riadiacich systémov, ktoré umožňujú pilotom interagovať s rôznymi leteckými displejmi a ovládačmi …

Systém kvality

Systém kvality je dôležitým aspektom v mnohých organizáciách, najmä v leteckom priemysle. Tento systém zahŕňa dokumentované organizačné postupy a zásady, ktoré organizácia dodržiava na zabezpečenie …

orbitálnej systém

Letecký odborný výraz aerospace system sa v slovenčine prekladá ako letecký systém alebo letecký a vesmírny systém. Tento pojem zahŕňa širokú škálu technológií, ktoré sú …

automatický pristávací systém

ILS, alebo z angl. Instrument Landing System, predstavuje automatizovaný letecký pristávací systém, ktorý pomáha pilotom bezpečne pristávať za zhoršených meteorologických podmienok. Tento systém integruje rádiové …

sústava súradníc

Sústava súradníc, často označovaná aj ako koordinátový systém, je základný matematický nástroj používaný v leteckej navigácii, kartografii, geodézii a mnohých ďalších disciplínach. Táto sústava umožňuje …

diverzitný systém

Diverzitný systém, známy aj ako diversity mode, je kľúčovým pojmom v oblasti leteckých komunikačných systémov. Tento systém je navrhnutý na zvýšenie spoľahlivosti a odolnosti komunikačných …

výškový systém

V leteckom priemysle je termín altitude system, čo by sme mohli preložiť ako výškový systém, kľúčovým technickým pojmom, ktorý sa týka merania a indikácie výšky …

operačný systém

V leteckom kontexte sa často stretávame s pojmom operating mode, ktorý v slovenčine môžeme priblížiť ako prevádzkový režim. Tento odborný termín označuje špecifický režim prevádzky …

systém napájania

Systém napájania, známy aj ako feed systém, predstavuje kľúčovú súčasť v leteckej technike. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť správne a spoľahlivé dodávanie paliva alebo iných …