Pravidlá lietania

 • Príloha k dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ICAO Annexes) – Príloha 2: Pravidlá lietania (L2)
  • Definície a skratky
  • Pôsobnosť pravidiel lietania
  • Všeobecné pravidlá
  • Pravidlá na let za viditeľnosti
  • Signály
  • Zakročovanie proti civilnému lietadlu

Pravidlá lietania sú základné pravidlá a predpisy, ktoré regulujú prevádzku civilného letectva. Tieto pravidlá sú stanovené v Prílohe 2 k dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ICAO Annex 2) a sú známe aj ako L2 pravidlá. Nasledujúce témy sú súčasťou týchto pravidiel:

Definície a skratky

Pravidlá lietania obsahujú množstvo definícií a skratiek, ktoré sú dôležité pre správne porozumenie pravidiel a komunikáciu v leteckej prevádzke. Tieto definície a skratky pomáhajú zjednotiť a presne definovať pojmy a termíny používané v letectve.

Pôsobnosť pravidiel lietania

Táto časť pravidiel určuje, kde a na aké lietadlá sa tieto pravidlá vzťahujú. Stanovuje, že pravidlá lietania sa vzťahujú na civilné lietadlá prevádzkované v medzinárodnej a vnútroštátnej letovej prevádzke.

Všeobecné pravidlá

Všeobecné pravidlá upravujú povinnosti a zodpovednosti pilotov, posádok a prevádzkovateľov lietadiel. Patrí sem napríklad povinnosť dodržiavať pravidlá leteckej služby, podávať správne informácie, správne využívať lietadlo, zabezpečovať bezpečnosť letu a podobne.

Pravidlá na let za viditeľnosti

Tieto pravidlá upravujú podmienky a povinnosti pri letení za viditeľnosti. Zahrňujú pravidlá týkajúce sa vzletu a pristátia, letu v blízkosti ostatných lietadiel, udržiavania bezpečnej vzdialenosti, predchádzania kolíziám a podobne. Tieto pravidlá majú za cieľ zabezpečiť bezpečnosť a efektívnu prevádzku letectva za dobrých viditeľnostných podmienok.

Signály

Signály sú dôležitou súčasťou komunikácie medzi lietadlami a medzi lietadlami a pozemnými prevádzkovými zariadeniami. Pravidlá lietania obsahujú rôzne signály, ako napríklad svetelné signály, zvukové signály a gestá, ktoré sa používajú na prenos dôležitých informácií a pokynov.

Zakročovanie proti civilnému lietadlu

Táto časť pravidiel upravuje postupy a opatrenia pre prípad, že civilné lietadlo poruší pravidlá lietania alebo predstavuje hrozbu pre bezpečnosť iných lietadiel alebo pozemnej infraštruktúry. Zahrňuje pravidlá pre intercepting (vyhľadávanie a sledovanie) civilných lietadiel a postupy na zabezpečenie bezpečnosti letu.

Pravidlá lietania majú za cieľ zabezpečiť bezpečnosť, efektívnosť a harmonizáciu prevádzky civilného letectva. Ich dodržiavanie je nevyhnutné pre bezproblémovú a bezpečnú leteckú prevádzku a minimalizáciu rizika nehôd a kolízií.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥