Aerodynamika vrtuľníka

 • Základné pojmy z aerodynamiky vrtuľníka
 • Profily listov nosných rotorov
 • Uhlová a obvodová rýchlosť listu a vplyv na vznik vztlaku a odporu
 • Rozloženie vztlaku po dĺžke listu rotora
 • Uhol nastavenia listu
 • Uhol nábehu listu a indukovaný uhol nábehu
 • Plocha rotorového disku, plocha listov a plnosť rotora
 • Prietok vzduchu rotorom, aerodynamická nesymetria rotora
 • Uloženie listov v rotorovej hlave, pohyby listov okolo osí otáčania (otáčanie, kývanie, mávanie)
 • Rozloženie vztlaku na rotore
 • Výslednica vztlaku ako ťah rotora
 • Rozloženie síl a momentov na vrtuľníku pri visení
 • Vplyv blízkosti zeme
 • Reakčný moment a jeho kompenzácia
 • Chvostový rotor a jeho pôsobenie na vrtuľníku ako súčasť riadiacich orgánov vrtuľníka
 • Alternatíva chvostovej vrtuľky v podobe chvostovej trysky riadenia
 • Dvojrotorové vrtuľníky bez chvostovej vrtuľky s protibežnými rotormi
 • Nastupujúci a ustupujúci list, rozloženie vztlaku na rotorovom disku
 • Vektorový trojuholník vztlaku rotora pri rozbiehaní vrtuľníka do dopredného pohybu
 • Vzájomné ovplyvňovanie síl a momentov na vrtuľníku pri pohyboch riadiacich orgánov pri rozbiehaní vrtuľníka z visenia do dopredného letu. Koordinácia riadiacich orgánov a ich vzájomné ovplyvňovanie
 • Rôzne polohy vrtuľníka pri stúpaní
 • Rozloženie síl a momentov pri stúpaní, horizontálnom lete a klesaní
 • Rôzne polohy vrtuľníka pri ustálenom klesaní
 • Zbrzdenie vrtuľníka
 • Prechod do zavisenia a pristátie vrtuľníka
 • Autorotácia
 • Vírový prstenec
 • Rýchlostné obmedzenia vrtuľníka
 • Bezpečnostný diagram H-V
 • Vibrácie vrtuľníka a pozemná rezonancia
 • Letové vlastnosti vrtuľníkov
 • Statická a dynamická stabilita
 • Stabilita pri visení a pri vodorovnom lete
 • Zariadenia pre zvýšenie stability a odľahčenia riadenia, horizontálny stabilizátor, vertikálny stabilizátor, zaťažovacie mechanizmy, vyvažovacie mechanizmy a ich účinky na vrtuľník
 • Vyváženie, nakladanie a centráž vrtuľníka, vplyv na polohu páky cyklického riadenia
 • Výkony vrtuľníkov a činitele pôsobiace na výkony
 • Všeobecné zásady pilotáže vrtuľníka s jedným rotorom a chvostovou vrtuľkou

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥