Pitot-statický systém

Vrtuľník ROBINSON R-22 je štandardne vybavený barometrickými prístrojmi, ktoré patria do skupiny letových prístrojov. Tieto prístroje pre svoju činnosť potrebujú údaje o statickom a dynamickom tlaku, ktoré im poskytuje pitot-statický systém vrtuľníka. Je opatrený vlastným odpúšťaním kondenzátov. Konštrukcia a princíp práce tohto systému inštruktor vysvetlí pri vrtuľníku v nasledujúcich pozemných prípravách.

Pitot-statický systém je dôležitou súčasťou vybavenia vrtuľníka ROBINSON R-22. Slúži na získavanie informácií o statickom a dynamickom tlaku v okolitom vzduchu, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie barometrických prístrojov.

Systém je tvorený dvoma hlavnými prvkami – pitotovou rúrkou a statickou rúrkou. Pitotova rúrka je umiestnená na prednej časti vrtuľníka a je vystavená priamemu prúdeniu vzduchu počas letu. Tento vzduch pôsobí na pitotovu rúrku a vytvára tlakovú silu, ktorá je úmerná rýchlosti vrtuľníka. Táto rúrka poskytuje údaje o dynamickom tlaku, ktoré sú potrebné pre meranie rýchlosti vzduchu.

Statická rúrka je umiestnená na bočnej strane vrtuľníka a je uzatvorená od okolitého vzduchu. Poskytuje údaje o statickom tlaku, čo je tlak vzduchu vzhľadom na okolitú atmosféru. Statický tlak sa mení s výškou a je dôležitý pre meranie výšky, variometra a ďalších barometrických prístrojov.

Pitot-statický systém je navrhnutý tak, aby odpúšťal kondenzáty, ktoré sa môžu vytvárať počas letu v dôsledku rozdielu teplôt medzi vzduchom a povrchom rúrok. Tieto kondenzáty by mohli narušiť správnu funkciu systému.

Pracovník pozemnej prípravy vám poskytne dôkladné vysvetlenie konštrukcie a fungovania pitot-statického systému na vrtuľníku ROBINSON R-22. Je dôležité mať správne porozumenie tohto systému a vedieť interpretovať údaje, ktoré poskytuje, pre bezpečné a presné riadenie vrtuľníka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥