Otáčkomery vrtuľníka

Vrtuľník je vybavený taktiež prístrojmi pre kontrolu otáčok motora a rotora (otáčkomermi). Sú to elektronické prístroje, ktorých ukazovatele sú umiestnené v jednom prístrojovom puzdre (zdvojený otáčkomer) na prístrojovej doske vpravo hore. Konštrukciu a princípy práce jednotlivých otáčkomerov vysvetlí inštruktor taktiež v nasledujúcich pozemných prípravách.

POZOR: Inštalácia elektrických zariadení môže ovplyvniť presnosť a spoľahlivosť otáčkomerov, preto nesmiete v žiadnom prípade svojvoľne inštalovať do vrtuľníka žiadne zariadenia ak každá jednotlivá inštalácia nie je výslovne schválená výrobným závodom alebo iným kompetentným orgánom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥