Lety pri maximálnej hmotnosti a praktické nakladanie

Vrtuľník R 22 ROBINSON nemá veľkú rezervu hmotnosti, ktorá je k dispozícii pre cestujúceho a batožinu. Iným slovom povedané, že ak pilot vezme na palubu cestujúceho a plnú nádrž paliva, potom neostáva veľká zásoba hmotnosti, ktorá je k dispozícii pre uloženie batožiny cestujúceho. Samozrejme všetko je relatívne, nakoľko do výpočtu vstupujú: hmotnosť posádky, množstvo paliva pre let, výška vzletu, vonkajšia teplota ovzdušia, hmotnosť batožiny a tiež dosť podstatnú úlohu zohrá hmotnosť prázdneho vrtuľníka, ktorá závisí od jeho prístrojového, rádiového, navigačného a iného zariadenia, ktoré môže mať každý vrtuľník iné.

Praktické nakladanie a prevádzka pri maximálnej hmotnosti vrtuľníka je veľmi dôležitá, nakoľko väčšina letov budú lety s naloženým vrtuľníkom. V praxi budete získavať skúsenosti v tomto cvičení takmer od prvého dňa Vášho výcviku. Pri tomto cvičení sa vyžaduje dokonalé ovládanie všetkých prevádzkových možností vrtuľníka a znalosť všetkých prevádzkových obmedzení. Všetky vrtuľníky majú obmedzenia vzhľadom na ich hmotnosť a vyváženie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥