Rotorová brzda

Rotorová brzda je namontovaná na zadný koniec hlavného reduktora a ovládaná lankom, ktoré je spojené s ťahovým ovládačom, ktorý je umiestnený nad a za pilotovým ľavým ramenom. Pre zabrzdenie rotora sa používa nasledujúci postup:

Po vypnutí počkajte aspoň 30 sekúnd a potom zatiahnite brzdu smerom dole a dopredu miernou silou (asi 4,5 kg).

Po zastavení rotora uvoľnite brzdu, alebo ak ju chcete použiť ako parkovaciu, zatiahnite ovládač dole a zasuňte pravou rukou guľôčkovú retiazku do výrezu.

Pred spúšťaním motora sa presvedčte, že je rotorová brzda uvoľnená. Na brzde je elektrický spínač, ktorý rozsvieti výstražné svetlo, keď je rotorová brzda zatiahnutá. Spínač tiež odpojuje štartér, aby sa predišlo naštartovaniu motora so zatiahnutou brzdou.

POZOR: Použitie brzdy bez vyčkávania 30 sekúnd po vypnutí motora, alebo pri použití väčšej sily, ktorá zastaví rotor skôr ako za 20 sekúnd, môže spôsobiť poškodenie brzdového obloženia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥