Ampér

Ampér je jednotka elektrického proudu v systéme SI (Systém medzinárodných jednotiek), označovaná symbolom A. Jedná sa o základnú jednotku merania elektrického prúdu, ktorý je v elektrických obvodoch zodpovedný za prenos elektrických nábojov.

Jeden ampér elektrického prúdu predstavuje konkrétny množstvo nábojov, ktoré prechádzajú cez vodivý materiál za jednu sekundu. Presnejšie povedané, jeden ampér elektrického prúdu je definovaný ako konštanta prúdu, ktorý, keď prechádza dvoma paralelnými vodičmi nekonečne dlhými a umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti jedného metra, vytvára medzi vodičmi silu o veľkosti 2×10^-7 N na jeden meter dĺžky vodiča.

Táto definícia ampéra vychádza z Ampérovho zákona, ktorý popisuje vzájomné pôsobenie elektrických prúdov a magnetických polí. Ampérov zákon je jedným zo základných princípov elektromagnetizmu a hrá kľúčovú úlohu pri analýze a návrhu elektrických obvodov.

Ampér je neoddeliteľnou súčasťou elektrotechnických výpočtov, a je zásadný pre správne fungovanie elektrických zariadení a systémov. Jeho definícia umožňuje presné meranie a kvantifikáciu elektrického prúdu, čo je kľúčové pre mnoho aplikácií vrátane návrhu elektronických obvodov, energetiky, telekomunikácií a mnohých ďalších odvetví techniky a vedy.

Proud jednoho ampéru je proud, který při stálém průtoku dvěmi přímými, rovnoběžnými, velmi dlouhými vodiči, zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe, vyvolá mezi vodiči sílu 2×10-7 N na 1 m délky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥