šírka sklzníc

Šírka skĺznic predstavuje jednu z kľúčových charakteristík, keď hovoríme o konštrukcii a dizajne vrtuľníkov. Skĺznice sú podporné prvky umiestnené na spodnej časti vrtuľníka, ktoré slúžia …

Kontrakt ADS

Kontrakt ADS predstavuje dohodu medzi lietadlom a pozemným kontrolným systémom týkajúcu sa automatických hlásení o polohe a stave lietadla. Tieto hlásenia sú neoceniteľným zdrojom informácií …

zákrutomer

Zákrutomer, známy aj ako zatáčkomer, je dôležitým leteckým palubným prístrojom, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri sledovaní pohybu vrtuľníka počas vodorovných zákrut. Tento prístroj je základným …

Skokový vstup

Vo svete leteckej techniky sa pojem step input prekladá do slovenčiny ako skokový vstup. Ide o dôležitý technický výraz, ktorý sa používa pri analýze riadenia …

Premiestnené

V leteckých termínoch znamená premiestnené alebo displaced posunutie normálneho miesta pristátia alebo vzletu na dráhe. Táto situácia môže nastať z rôznych dôvodov a môže mať …

Miera presnosti

Miara presnosti v leteckom kontexte, známa tiež ako Precision, predstavuje najmenší rozdiel, ktorý je možné spoľahlivo zmerať pomocou merania. Je to ukazovateľ presnosti a spoľahlivosti …

Odovzdať komu

Předat Komu – Relay to V leteckom prostredí je dôležité mať presný a spoľahlivý spôsob komunikácie medzi rôznymi členmi posádky, riadiacimi vežami a inými leteckými …

Letová cesta

Letová Cesta – Airway Letová cesta je termín používaný v leteckom priemysle na označenie riadenej oblasti alebo jej časti, ktorá je zriadená v podobe koridoru …

Vybavenie

Vo svete leteckej dopravy je termín vybavenie dôležitým pojmom, ktorý zahŕňa rôzne letadlové časti a zariadenia, ktoré môžu byť potenciálne vymenené za ekvivalentné časti od …

Vrstevnice

V leteckom a topografickom kontexte znamená výraz vrstevnice čiaru na pláne, mape alebo nákrese, ktorá spojuje body s rovnakou výškou nad morom. Tieto čiary majú …

Usporiadať

Usporiadať je letecký termín, ktorý znamená organizovať a usporiadať určité činnosti alebo procesy v leteckej prevádzke. Tento výraz sa používa na označenie koordinácie a riadenia …

Tsunami

Tsunami je katastrofická prírodná udalosť, ktorá predstavuje veľmi silné a ničivé vlny na povrchu oceánu alebo iných veľkých vodných hmôt. Tieto vlny sú obvykle spôsobené …

Etapa letu

Etapa letu, známa aj ako route stage, je dôležitým pojmom v leteckej terminológii, ktorý označuje konkrétnu časť letu alebo celý let bez potreby mezipristátia. Počas …

Vyhliadka

Vyhlídka je termín používaný v leteckej terminológii, najmä v kontexte informácií SIGMET, ktoré sa vydávajú v prípade vulkanického popola a tropických cyklónov. Tento termín označuje …

Kvadrant

Kvadrant – Quadrant Kvadrant je termín používaný v leteckej terminológii na označenie štvorčekový zobrazujúcich rôzne parametre a údaje vo vzťahu k lietaniu. Tieto štvorčeky sú …

Zelený porast

Zelený porast, známy aj ako vegetácia, je významným aspektom ekosystémov na Zemi. Tento termín sa používa na označenie všetkých druhov rastlín, ktoré rastú na povrchu …

Vektorování

Vektorovanie je dôležitý letecký proces, ktorý sa zameriava na poskytovanie navigačného vedenia pre lietadlá pomocou určených kurzov. Tento postup je založený na používaní prehľadového systému …

Zníži na

V leteckom priemysle sa termín snížené na používa na označenie situácie, kedy je určitý letecký parameter alebo schopnosť znižovaný alebo obmedzovaný na nižšiu hodnotu alebo …

Údaje STD

STD údaje v leteckom odbore predstavujú kľúčový aspekt pri návrhu, výrobe, testovaní a údržbe leteckých systémov a zariadení. Tieto údaje sú základnými informáciami, ktoré inžinieri, …

Streľba

Streľba je v leteckom odbore dôležitým pojmom, ktorý označuje akciu výstrelu alebo odpálenia strely, projektílu či iného vojenského zariadenia z leteckej platformy. Táto činnosť je …