Predpisy letovej prevádzky a letových prevádzkových služieb

 • Prílohy k dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ICAO Annexes)
  • Príloha 11: Letové prevádzkové služby (L11)
   • Definície a skratky
   • úlohy letových prevádzkových služieb
   • Klasifikácia vzdušného priestoru
   • Letové informačné oblasti, riadené oblasti, riadené okrsky
   • Služby riadenia letovej prevádzky
   • Letové informačné služby
   • Pohotovostná služba
   • Meteorologické podmienky na let za viditeľnosti
   • Meteorologické podmienky na let podľa prístrojov
   • Zvláštne prípady za letu
  • Príloha 14: údaje o letiskách (L14)
   • Definície
   • Stav pohybovej plochy a súvisiacich zariadení
   • Vizuálne navigačné prostriedky
   • Ukazovatele a návestidlá
   • Značenia
   • Svetlá
   • Informačné tabule
   • Znaky
   • Návestná plocha
   • Vizuálne prostriedky na značenie prekážok
   • Značenie objektov
   • Svetelné značenie objektov
   • Značenie obmedzenia použitia plôch
   • Pohotovostné a ostatné služby
   • Hasičská a záchranná služba
   • Služby riadenia prevádzky na odbavovacej ploche
   • Farby leteckých pozemných návestidiel a značiek
 • ICAO Dokument 4444 Postupy letových prevádzkových služieb (L4444)
  • Všeobecné ustanovenia
  • Definície
  • Všeobecné prevádzkové postupy letových prevádzkových služieb (ATS)
  • Letové povolenia a informácie
  • Riadenie toku letovej prevádzky
  • Postupy na nastavenie výškomera
  • Informácie o turbulencii v úplave
  • Meteorologické informácie
  • Hlásenie udalostí v letovej prevádzke (AIREP)
 • Oblastná služba riadenia
  • Rozostupy riadenej prevádzky
  • Piloti, zodpovednosť za dodržanie rozostupov za VMC
  • Postupy pilota pri strate spojenia a v období núdze
  • Zakročovanie proti civilným lietadlám
 • Približovacia služba riadenia
  • Postupy pre prilietavajúce lietadlá za VMC
  • Postupy pre odlietavajúce lietadlá za VMC
 • Letisková služba riadenia
  • Činnosť letiskových riadiacich veží
  • Prevádzka VFR
  • Prevádzkové postupy a letiskový okruh
  • Informácie podávané lietadlám
  • Riadenie letiskovej prevádzky
 • Letová informačná a pohotovostná služba
  • Ciele a základné princípy
  • Letová informačná služba
  • Pohotovostná služba
 • Európske predpisy (informatívne)
  • Rozdelenie predpisov
  • Pôsobnosť a záväznosť pre jednotlivé druhy činnosti
  • štruktúra a požiadavky JAR-FCL

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥