Visenie vrtuľníka

Visenie je dôležité cvičenie, ktoré je základom pre pilotáž vrtuľníka. Predtým než začnete toto cvičenie, musíte si zopakovať:

  • 1. vplyv prízemného efektu
  • 2. grafy výkonov pre let vo visení s a bez využitia prízemného efektu.

Vrtuľník vo visení vyžaduje väčší výkon motora ako vo vodorovnom lete. Preto si vždy pred začatím visenia musíte skontrolovať, či je motor vrtuľníka schopný poskytnúť dostatočný výkon pre visenie a či sú teploty a tlaky motora pred a počas visenia v norme.

Počas visenia je veľmi dôležitá neustála kontrola okolitého priestoru. Pri visení totiž budete lietať v blízkosti zeme a musíte dávať pozor na prekážky. Na začiatok bude pre visenie zvolený veľký, otvorený priestor bez prekážok. Overte si, či povrch plochy je pevný, bez piesku, snehu, pokosenej trávy alebo lístia, ktoré by mohlo byť rozfúkané rotorovým prúdom a nasaté motorom.

Vrtuľník R 22 ROBINSON väčšinou vykonáva visenie 1-2 m nad zemou. Táto výška stačí na to, aby podvozkové lyže boli dostatočne vysoko nad zemou a nízkymi prekážkami a umožní bezpečné pristátie pri poruche motora. Visenie v takejto výške si vyžaduje menší výkon motora, než visenie v 3 až 5 metroch.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥