Jantárové výstražné svetlá

Jantárové výstražné svetlá na paneli majú nasledujúci význam:

  • Kontrolka spojky: indikuje, že okruh spojky je zapnutý, keď je spojka zapínaná alebo vypínaná. Keď je ovládač v polohe zopnuté (ENGAGE), svetlo svieti, pokiaľ sú remene napínané. POZOR: Nikdy nevzlietajte, pokiaľ svetlo nezhasne. POZNáMKA: Svetlo spojky sa môže dočasne rozsvietiť počas roztáčania alebo počas letu pri dopínaní remeňov po ich ohriatí a ľahkom natiahnutí. Je to normálne. Ak ale svetlo bliká, alebo sa rozsvieti za letu a nezhasne behom 4-5 sekúnd, vypnite istič spojky (CLUTCH) a vykonajte normálne pristátie, prehliadnite systém náhonu pre zistenie pôvodu nesprávnej činnosti.
  • Kontrolka alternátora: indikuje nízke napätie alebo možnosť závady alternátora. Vypnite nepotrebné spotrebiče a vypínač alternátora na jednu sekundu pre obnovenie činnosti prepäťového relé. Ak kontrolka ostáva svietiť, ukončite let čo najskôr. POZOR: Pokračovanie v lete bez pracujúceho alternátora môže spôsobiť zlyhanie elektronického systému otáčkomera, čiže môže spôsobiť nebezpečné letové podmienky.
  • Kontrolka brzdy rotora: indikuje, že rotorová brzda je v zatiahnutej polohe.
  • Výstražná húkačka a varovné svetlo nízkych otáčok rotora: ihneď pridajte plyn a znížte páku kolektívneho riadenia. Pri doprednom lete taktiež použite pritiahnutie cykliky. Zvuk klaksónu a rozsvietenie kontrolky signalizuje, že otáčky rotora sú pod bezpečnými hodnotami. Klaksón stíchne a kontrolka zhasne, keď stúpnu otáčky rotora do bezpečných hodnôt, alebo keď je riadenie kolektívu úplne dole.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥