Zulu

Zulu predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena Z. Anglická výslovnosť: (ZOO-LOO), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: zulu. Písmeno Z predstavuje v morzeovej abecede kód – …

Zuzana

Zuzana je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Z. Písmeno Z je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka …

Sierra

Sierra predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena S. Anglická výslovnosť: (SEE-AIR-RAH), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: siera. Písmeno S predstavuje v morzeovej abecede kód • …

Romeo

Romeo predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena R. Anglická výslovnosť: (ROW-ME-OH), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: rómeo. Písmeno R predstavuje v morzeovej abecede kód • …

Rudolf

Rudolf je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena R. Písmeno R je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka …

Svätopluk

Svätopluk je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena S. Písmeno S je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka …

Šimon

Šimon je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Š. Písmeno Š je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka …

Teplá

Teplá je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Ť. Písmeno Ť je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka …

Tango

Tango predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena T. Anglická výslovnosť: (TANG-GO), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: tango. Písmeno T predstavuje v morzeovej abecede kód -. …

V

Písmeno V je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna …

Quído

Quído je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Q. Písmeno Q je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka …

T

Písmeno T je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna …

U

Písmeno U je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna …

Juliett

Juliett predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena J. Anglická výslovnosť: (JEW-LEE-ETT), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: džuliet. Písmeno J predstavuje v morzeovej abecede kód • …

Golf

Golf predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena G. Anglická výslovnosť: (GOLF), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: golf. Písmeno G predstavuje v morzeovej abecede kód – …

W

Písmeno W je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna …

X

Písmeno X je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna …

Y

Písmeno Y je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna …

Quebec

Quebec predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena Q. Anglická výslovnosť: (KEH-BECK), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: kébek. Písmeno Q predstavuje v morzeovej abecede kód – …

Z

Písmeno Z je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna …

Žofia

Žofia je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Ž. Písmeno Ž je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka …