Zuzana

Zuzana je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Z. Písmeno Z je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka je tabuľka, ktorá udáva pre jednotlivé znaky slovenskej abecedy ľahko zapamätovatelné kódové slová (prevažne krstné mená a známe zemepisné pojmy) začínajúce týmito hláskami. Hláskovacie tabuľky písmen sú v zmysle STN 1690.

Komentáre k článku Zuzana (1)

  1. Ako je možné získavať informácie o letovom výcviku prostredníctvom tejto webovej stránky?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥