Inner marker

Inner marker, známy aj pod skratkou IM, je v letectve odborným pojmom označujúcim vnútorný značkovací bod na prístrojovom prístupe k pristávaniu na letisku. Tento bod je jedným z dôležitých navigačných referencií, ktoré pomáhajú pilotom pri bezpečnom a presnom pristátí na dráhe.

Inner marker sa nachádza v blízkosti konca dráhy a je vybavený rádiovým vysielačom, ktorý vysiela signál na určitú vzdialenosť od dráhy. Tento signál je zachytávaný palubnými rádiovými prístrojmi v lietadle, čo umožňuje pilotom monitorovať ich polohu vzhľadom k dráhe počas pristávacieho manévru.

Význam Inner markeru spočíva v tom, že poskytuje pilotom presný okamih, kedy majú začať vykonávať záverečné pristávacie manévre. Keď piloti preletia cez Inner marker, vedia, že sa nachádzajú na správnej výške a trajektórii pre bezpečné pristátie. Táto informácia je zásadná, najmä v podmienkach obmedzenej viditeľnosti, ako je napríklad počas hmlistého počasia.

Skratka IM je súčasťou kódov používaných v letectve, ktoré umožňujú jednotné a štandardizované komunikácie medzi leteckými profesionálmi. Tieto kódy sú v súlade s medzinárodnými štandardmi stanovenými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO), ktorá zabezpečuje bezpečnosť a efektívnosť v letectve po celom svete.

ICAO, Medzinárodná organizácia civilného letectva, je globálna agentúra zodpovedná za stanovenie medzinárodných noriem a pravidiel v letectve. Ich dokument 8400 Skratky a kódy obsahuje rôzne skratky, vrátane IM, ktoré umožňujú efektívnu výmenu informácií medzi leteckými pracovníkmi a prispievajú k zabezpečeniu bezpečnosti a spoľahlivosti letectva.

V praxi má Inner marker kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti pristátia na letisku. Jeho presné umiestnenie a spoľahlivý signál umožňujú pilotom bezpečne navigovať v zložitých podmienkach a zabezpečiť presné pristátie na dráhu, čím sa zvyšuje bezpečnosť cestujúcich a posádky na palube lietadla.

Inner marker má skratku IM. IM (Inner marker) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Komentáre k článku Inner marker (2)

  1. Inner marker je rádionavigačný maják používaný pri pristávaní, ktorý pilotom signalizuje, že sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti prahovej dráhy letiska. Jeho úlohou je pomôcť v presnej orientácii a načasovaní počas finálneho pristávacieho manévru.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥