Opravy kurzu

Keď ste určili presne polohu vrtuľníka a zistili ste, že nie je na PTL, musíte určiť najvýhodnejší kurz pre opravu. Kurz lietadla sa môže zmeniť tak, aby sa buď vrátilo na PTL, alebo napravilo na kurz smerom ku KBT, čo bude závisieť na polohe lietadla. Obyčajne je vhodnejšie vrátiť sa na PTL, pretože terén okolo PTL máte už preštudovaný a nakreslená čiara sa ľahšie sleduje.

Vrtuľník, ktorý sa ešte nedostal za polovicu PTL môže použiť dvojitú opravu traťovej chyby.

Kľúč k pochopeniu týchto rôznych metód je, že kurz vrtuľníka sa mení v smere PTL o hodnotu v stupňoch rovnakú ako traťová chyba v otvorenom uhle, výsledný kurz bude paralelný s kurzom PTL. Požiadavka je dostať sa na PTL, aby ste mohli letieť týmto kurzom. Preto musíte použiť postupne niektoré metódy, aby ste dostali vrtuľník na bod na PTL. Keď sa tak stane, môžete letieť opraveným kurzom.

S postupom času získate skúsenosti, ako letieť po PTL bez toho, aby sa STL od nej odlišovala. Ak by Vaša plánovaná trať letu mala viesť veľký úsek ponad zalesnené územia a pritom len niekoľko kilometrov od Vás súbežne vedie údolie, je výhodnejšie plánovať trať po tomto údolí. V prípade núdzových postupov máte väčšiu možnosť výberu vhodnej plochy. Taktiež navigácia je omnoho jednoduchšia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥