Kontrakt ADS

Kontrakt ADS predstavuje dohodu medzi lietadlom a pozemným kontrolným systémom týkajúcu sa automatických hlásení o polohe a stave lietadla. Tieto hlásenia sú neoceniteľným zdrojom informácií pre kontrolórov letovej premávky a ostatné príslušné orgány, ktoré sa zaoberajú riadením a koordináciou letovej premávky.

Samotný kontrakt definuje parametre a podmienky, za akých sa majú tieto automatické hlásenia z lietadla odoslať a aké konkrétne informácie majú byť súčasťou týchto hlásení. Výmena informácií medzi pozemným systémom a lietadlom je kľúčová pre bezpečný a efektívny chod leteckého prevádzkového systému.

V kontexte Kontraktu ADS existuje niekoľko typov hlásení, medzi ktorými je možné rozlišovať:

  • Kontrakt na nepravidelné hlásenie: Tento typ kontraktu sa vztahuje na odoslanie hlásení v nepravidelných intervaloch alebo v prípade špecifických udalostí.
  • Kontrakt na žiadosť: V tomto prípade sa hlásenia odosielajú na základe konkrétnej žiadosti zo strany pozemného kontrolného systému.
  • Periodický kontrakt: Tento typ kontraktu sa týka pravidelného odosielania hlásení v určených časových intervaloch.
  • Núdzový režim: V prípade núdzových situácií sa môže aktivovať tento režim, ktorý má za cieľ informovať príslušné orgány o aktuálnom stave lietadla a potenciálnych problémoch.

Je dôležité zdôrazniť, že bezpečnosť je v leteckom priemysle na prvom mieste. Systém ADS a s ním spojené kontrakty sú navrhnuté tak, aby zabezpečili maximálnu možnú bezpečnosť a efektívnosť letovej prevádzky. Vďaka týmto kontraktom môže pozemný kontrolný systém získať dôležité informácie o lietadlách vo vzduchu, čo umožňuje rýchlu reakciu v prípade potreby.

Prostriedky, ktorými sa požiadavky dohody ADS vymieňajú medzi pozemným systémom a lietadlom, ktoré určujú za akých podmienok sa má začať odovzdávanie hlásení ADS a ktoré údaje majú hlásenia obsahovať. Poznámka: Výraz “kontrakt ADS” je všeobecný pojem znamenajúci buď kontrakt na nepravidelné hlásenie, kontrakt na žiadosť, periodický kontrakt alebo núdzový režim.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *