Vzlet s využitím prízemného efektu

Tento typ vzletu je úsporný v požiadavke na výkon motora, pretože maximálne využíva prídavný vztlak z prízemného efektu. Avšak pre tento typ vzletu potrebujeme relatívne rovný priestor bez prekážok. Používajte ho najmä vtedy, keď je vrtuľník ťažko naložený a keď je nemožné vykonať prechod proti vetru.

  • 1. Vykonajte úkony pred vzletom a kontrolu výkonu vo visení;
  • 2. Kontrola priestoru;
  • 3. Pohybom páky cykliky dopredu začnite pomalý pohyb dopredu, pritiahnutím páky kolektívu zabráňte poklesu vrtuľníka.
  • 4. Pokračujte v postupnom zrýchľovaní, maximálne využite prízemný efekt.
  • 5. Po dosiahnutí rýchlosti 55 – 75 km/hod. ( 35-45 MPH = 30-40 KTS), uveďte vrtuľník do polohy pre stúpanie a tiež upravte výkon motora pre stúpanie.

Pre maximálne využitie tohto typu vzletu sú najdôležitejšie plynulé a jemné pohyby riadením. Počiatočnú fázu vzletu vykonávajte nízko nad zemou a preto je dôležitá dôsledná kontrola priestoru a dodržiavanie bezpečného odstupu od zeme a prekážok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥