Preletový trať

Termín Air transit route označuje v leteckom kontexte vymezený pás na zemi, ktorý je určený pre prelety vrtuľníkov. Tieto trasy sú špeciálne vyznačené na základe …

Poradná trať

Poradná trať – Advisory route Poradná trať je stanovená trasa, na ktorej je k dispozícii letová poradná služba. Je dôležitým prvkom v riadení letovej prevádzky, …

Etapa letu

Etapa letu, známa aj ako route stage, je dôležitým pojmom v leteckej terminológii, ktorý označuje konkrétnu časť letu alebo celý let bez potreby mezipristátia. Počas …

Fáza letu na trati

V leteckom priemysle sa termín En route phase používa na označenie časti letu od ukončenia fázy vzletu a počiatočného stúpania po začiatok fázy priblíženia a …

Traťový úsek

Traťový úsek je dôležitým leteckým termínom, ktorý označuje konkrétny úsek letu alebo časť leteckej trasy, ktorá sa bežne prekonáva bez potreby medzipristátia. V angličtine je …

En route

Termín En route (počas letu) v leteckej terminológii označuje obdobie letu medzi dvoma pevne stanovenými bodmi – od odletu z výchozího letiska k príchodu na …

Úsek trate

Letecký Odborný Výraz: Úsek Trate (Route Sector) Termín úsek trate (route sector) v leteckom kontexte označuje konkrétnu časť leteckej trasy, ktorú lietadlo prechádza počas svojho …

Trate, traťový

Letecký Odborný Výraz: Tratě, Traťový (En Route) Termín tratě alebo traťový (en route) v leteckom kontexte označuje obdobie letu, kedy lietadlo sa nachádza na vzdušnej …

ATS trať

ATS Trať v Leteckej Navigácii ATS trať (Air Traffic Services route) je definovaný letecký trásový systém, ktorý je navrhnutý a udržiavaný pre bezpečné a efektívne …

Route

Termín Route v leteckom odbore označuje plánovanú trasu letu, ktorú letadlo nasleduje počas letu z jedného letiska na druhé. Táto trasa je dôkladne plánovaná a …

Trať ATS

Termín ATS trať označuje stanovenú trasu, ktorá je určená na usmerňovanie pohybu leteckej prevádzky s cieľom poskytovať letecké provozné služby. Tento pojem zahŕňa rôzne typy …

Trať

Trať – Route V leteckom priemysle je pojem trať (route) základným kameňom plánovania a navigácie letu. Trať je presne definovaná cesta, ktorú lietadlo nasleduje od …

Predpoveď pre trať

Předpověď pro trať, známá také pod anglickým termínem Route forecast, je klíčovým pojmem v oblasti letecké meteorologie. Jedná se o podrobnou meteorologickou predpověď, která je …

own-ship route

V leteckých navigačných termínoch sa own-ship route (vlastná letecká trasa) odvoláva na konkrétnu leteckú trasu, ktorú sleduje dané lietadlo v reálnom čase. Tento termín je …