12 manévrov Robinson R22

12 Manévrov s vrtuľníkom Robinson R22

1. Štart a vzlet: Cvičenie štartu a vertikálneho vzletu, zahŕňajúce ovládanie plynov a rotáciu vrtuľníka.

2. Pristátie: Cvičenie presného pristátia na vybranej ploche, zahŕňajúce kontrolu rýchlosti, výšky a zarovnania s pristávacou dráhou.

3. Stúpanie a klesanie: Cvičenie presného stúpania a klesania na zvolenej výške, s dôrazom na udržanie konštantnej rýchlosti a výšky.

4. Zákruty: Cvičenie ovládania cykliky a pedálov pre vykonávanie zákrutov na rôznych rýchlostiach a polohách.

5. Kĺzavý let: Cvičenie udržiavania konštantnej rýchlosti a výšky pri kĺzavom lete, čo umožňuje vrtuľníku pohybovať sa vo vodorovnom smere bez pohonu.

6. Visenie vrtuľníka: Cvičenie udržiavania vrtuľníka v stabilnom visiacom režime s použitím pedálov a cykliky na udržanie polohy.

7. Priblíženie a vystúpenie: Cvičenie presného priblíženia na vybranú plochu a následné vystúpenie zo zvolenej výšky.

8. Prechod do autorotácie: Cvičenie prechodu z bežného letu do autorotácie, kde je vrtuľník poháňaný len vzduchovým prúdom a energia sa udržuje pomocou správneho riadenia cykliky a pedálov.

9. Prevod do vodorovného letu: Cvičenie prechodu z autorotácie do vodorovného letu a opätovného získavania rýchlosti a výkonu motora.

10. Prevod na malú plochu: Cvičenie prevodu vrtuľníka na malú plochu, kde sa vyžaduje presné riadenie a ovládanie pre pristátie na obmedzenom priestore.

11. Let vo vetre: Cvičenie letu vo veterných podmienkach, s dôrazom na riadenie a stabilitu vrtuľníka pri zmenách smeru a rýchlosti vetra.

12. Simulované zlyhanie motoru: Cvičenie riešenia situácie so simulovaným zlyhaním motoru a bezpečného pristátia na zvolenej ploche pomocou autorotácie.

Tieto manévre s vrtuľníkom Robinson R22 sú súčasťou leteckého výcviku a pomáhajú pilotom rozvíjať ich schopnosti a zručnosti v ovládaní vrtuľníka. Každý z týchto manévrov si vyžaduje presné ovládanie a koordináciu plynov, cykliky a pedálov, a pomáha pilotom pripraviť sa na rôzne lietacie situácie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥