Zbrzdenie a zrýchlenie

Zbrzdenie

V cvičení, na ktoré sa pripravujete Vám inštruktor ukáže zmeny rýchlosti pohybom páky cykliky a Vy budete sledovať na horizonte a tiež na prístrojoch výsledok tohto zásahu do riadenia. Zmenšenie rýchlosti napríklad zo l30 km/hod. na 95 km/hod. (80 MPH-60 MPH = 69 – 52 KTS) dosiahnete tak, že pozvoľne pritiahnete páku cykliky smerom do zadnej polohy a budete udržovať polohu vrtuľníka bez bočných náklonov. Výsledkom bude pozvoľné zmenšovanie rýchlosti, ale výška sa bude zväčšovať. Sústreďte sa na okamžik, kedy sa rýchlosť bude približovať k 95 km/ hod. Už pred dosiahnutím tejto rýchlosti musíte vrátiť cykliku do normálnej polohy, aby ste udržali určenú rýchlosť. Aby ste dodržali správne koordinovaný let, musíte tieto manévre doplniť pohybmi pedálov nožného riadenia tak, aby guľôčka priečneho sklonomeru bola neustále medzi dvomi ryskami. Pri tomto manévri ste nepoužívali páku kolektívneho riadenia, nakoľko cieľom ukážky je objasniť stratu rýchlosti na úkor získania výšky. Zbrzdenie budete vykonávať do rýchlosti, ktorú Vám určí inštruktor.

Zrýchlenie (rozhon rýchlosti)

Na to, aby vrtuľník začal zvyšovať rýchlosť, musíte pozvoľne potlačiť páku cykliky smerom dopredu. Budete udržovať vrtuľník bez bočných náklonov pomocou páky cyklického riadenia. Následok tohto potlačenia bude zvyšovanie rýchlosti, ale výška sa bude zmenšovať. Každý vrtuľník má obmedzené maximálne rýchlosti pre rôzne výšky letu a tiež aj vzhľadom na okolitú teplotu. Tieto rýchlosti nesmiete prekročiť. Keď sa bude rýchlosť približovať k rýchlosti, ktorú ste si určili pre zrýchlenie, pozvoľne pritiahnite páku cykliky tak, aby ste udržovali požadovanú rýchlosť. Aj pri týchto manévroch musíte používať pedále nožného riadenia, aby ste udržovali správny koordinovaný let a tak zabránili pozvoľnému otáčaniu vrtuľníka okolo zvislej osi. Všetky pohyby riadiacimi pákami musia byť úmerné a citlivé, aby ste hrubo nezasahovali do riadenia. Vrtuľník R 22 ROBINSON má obmedzenie maximálnej povolenej rýchlosti. Táto maximálna povolená rýchlosť je rozdielna podľa výšky letu a teploty ovzdušia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥