Prechod zo stúpania do horizontálneho letu

  • 1. Prechod začnite asi 15 m (50 ft), (alebo 10% z hodnoty stúpania), pred požadovanou výškou prechodu do horizontálneho letu. Napr.: ak je požadovaná výška 3 500 ft, prechod do horizontálneho letu začnite v 3 450 ft.
  • 2. Potlačením páky cykliky dopredu uveďte vrtuľník do polohy pre horizontálny let.
  • 3. Počkajte, kým sa zvýši rýchlosť.
  • 4. Keď sa rýchlosť vrtuľníka priblíži k cestovnej rýchlosti, potlačte páku kolektívu do polohy pre horizontálny let.
  • 5. Nožným riadením udržujte kurz.
  • 6. Ak je to potrebné, upravte páku cykliky tak, aby ste udržali požadovanú cestovnú rýchlosť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥