Palivový systém

Palivový systém je samospádový (to znamená, že je bez palivového čerpadla) s odvzdušnenou nádržou. Objem palivovej nádrže je 20 galónov (90 litrov). Inštalácia obsahuje palivový filter a palivový uzatvárací kohút je v kabíne za ľavým sedadlom. Odvzdušnenie je vo vnútri prúdnicového pylónu rotora nad palivovou nádržou. Odkaľovanie nádrže je umiestnené v prednej časti nádrže na ľavej strane a používa sa zatlačením do vysunutej trubky. Odkaľovaním je vybavený aj palivový filter, umiestnený dole na ľavej strane požiarnej steny pred motorom. Každý letový deň musíte odkaliť palivo z obidvoch odkaľovacích miest, aby ste zistili, či nie je v palive voda, mechanické nečistoty alebo usadeniny a taktiež pre zistenie druhu paliva.

Vrtuľník je vybavený elektrickým palivomerom. Ukazovateľ palivomeru je na palubnej doske. Prepojený je elektrickým diaľkovým prenosom s vysielačom v palivovej nádrži, ktorý je plavákového typu. Keď ukazuje značku E (empty – angl.) palivová nádrž je prázdna, okrem veľmi malého nevyčerpateľného množstva paliva. Okrem toho je vrtuľník vybavený samostatnou, nezávislou signalizáciou zbytku paliva pomocou (varovného svetla) kontrolky na prístrojovej doske, ktorá je prepojená so samostatným vysielačom zbytku paliva na dne nádrže. Keď sa Vám svetlo rozsvieti, zostáva v nádrži približne 1 galon (4,5 l) paliva. Pokiaľ Váš vrtuľník má prídavnú nádrž, táto je prepojená s hlavnou nádržou a odber z obidvoch nádrží je ovládaný jedným ventilom. Prídavná nádrž má samostatné odvzdušnenie, odkaľovací ventil a tiež ukazovateľ množstva paliva.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥