Osnova výcviku PPL(H)

Výcvikový program na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota vrtuľníkov (PPL(H) – Private pilot license – helicopters).

1 Teoretická príprava
2 Interný kontrolný test žiaka z teoretickej prípravy
3 Zoznámenie s osnovou a metodikou výcviku.
4 Zopakovanie a preskúšanie vedomostí z materiálnej časti vrtuľníka ROBINSON R-22.
5 Zoznámenie so smernicami pre prevádzku vrtuľníkov.
6 Použitie leteckej výstroje, predletová prehliadka, vstup do kabíny, použitie prístrojov.
7 Činnosť a príprava žiakov pred spustením, spustenie a vypnutie motora, zapnutie a vypnutie rotora, (teoreticky) dôležité úkony a zvláštne prípady za letu.
8 Nácvik ovládania a používania palubnej rádiostanice, nácvik nadviazania spojenia.
9 Zoznámenie žiakov s letiskovým poriadkom, letiskovým priestorom, pracovnými priestormi. Príprava mapy, zakreslenie letiskového a pracovných priestorov.
10 Obhliadka letiska, rozmiestnenie štartu, zabezpečovacích prostriedkov. Príprava letovej dokumentácie, príprava tabuliek volacích znakov, preskúšanie z letiskového poriadku a z 50 km okruhu letiska.
11 Činnosť pri riešení zvláštnych prípadov za letu.
12 Rozdelenie pozornosti pri rôznych režimoch letu. Činnosť pri rolovaní, visení, pri lete do pracovného priestoru. Dôležité úkony a zvláštne prípady za letu.
13 Príprava na prvý let. Zoznamovací let s letiskovým priestorom a pracovnými priestormi.
14 Zoznamovací let
15 Pozemná príprava na nácvik visenia, otáčania a premiestňovania
16 Cvičné lety na nácvik visenia, otáčania a premiestňovania vo vise na mieste visenia
17 Pozemná príprava na lety do priestoru na nácvik základných prvkov techniky pilotáže
18 Cvičné lety do pracovného priestoru na nácvik základných prvkov techniky pilotáže
19 Pozemná príprava na lety po okruhu
20 Cvičné lety po okruhu
21 Pozemná príprava na lety do pracoveného priestoru na nácvik techniky pilotáže v autorotácii, riešenie zvláštnych prípadov počas letu
22 Cvičné lety do pracovného priestoru na nácvik núdzových postupov a techniky pilotáže v autorotácii
23 Pozemná príprava na lety po okruhu na nácvik rozpočtu na pristátie s autorotáciou
24 Cvičné lety po okruhu pre nácvik rozpočtu na pristátie autorotáciou
25 Kontrola techniky pilotáže – let na preskúšanie žiaka pred prvým samostatným letom
26 Samostatné a kontrolné lety po okruhu
27 Samostatné a kontrolné lety na režime visenia
28 Samostatné a kontrolné lety v priestore
29 Pozemná príprava pre lety na režime visenia s maximálnou hmotnosťou vrtuľníka
30 Lety na režime visenia s maximálnou vzletovou hmotnosťou
31 Samostatné lety na režime visenia s maximálnou vzletovou hmotnosťou
32 Pozemná príprava na lety po okruhu s maximálnou vzletovou hmotnosťou
33 Lety po okruhu s maximálnou vzletovou hmotnosťou vrtuľníka
34 Samostatné lety po okruhu s maximálnou vzletovou hmotnosťou vrtuľníka
35 Pozemná príprava na lety s pristátím a vzletmi na plochy obmedzených rozmerov v teréne
36 Lety s pristátim a vzletom na ploche obmedzených rozmerov v teréne
37 Samostatné a kontrolné lety so vzletom a pristátim na ploche obmedzených rozmerov v teréne
38 Zdokonaľovacie a kontrolné lety po okruhu s minimálnym potrebným výkonom
39 Samostatné zdokonaľovacie lety s minimálnym potrebným výkonom
40 Lety so zaťaženým vrtuľníkom na plochy obmedzených rozmerov v teréne
41 Samostatné a kontrolné lety so zaťaženým vrtuľníkom na plochy obmedzených rozmerov v teréne
42 Pozemná príprava na lety vo výškach nad 1500 metrov
43 Lety vo výškach nad 1500 metrov a na dostupe
44 Pozemná príprava na lety podľa prístrojov
45 Lety podľa prístrojov
46 Pozemná príprava k navigačným letom
47 Mimoletiskové navigačné lety
48 Prelety, pristátie minimálne na troch letiskách
49 Navigačný let vo výške 150 metrov
50 Preskúšanie z navigačného vedenia vrtuľníka po trati
51 Samostatný navigačný let s minimálne tromi otočnými bodmi
52 Samostatný prelet, pristátie na dvoch letiskách
53 Samostatný navigačný let vo výške 150 metrov s minimálne piatimi otočnými bodmi
54 Lety na riadené letiská
55 Kontrolné a samostatné lety po okruhu na cudzích letiskách pri navigačných letoch
56 Kontrola techniky pilotáže – let na preskúšanie žiaka pred ukončením základného výcviku pilotom inšpektorom LÚ

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥