Čas letu študenta vo funkcii veliteľa lietadla SPIC

Študent pilot in command (SPIC) je letecký termín, ktorý označuje situáciu, keď študent pilotuje lietadlo vo funkcii veliteľa lietadla, pričom letový inštruktor len pozoruje a nesmie ovplyvniť alebo riadiť priebeh letu. Tento čas letu je kritickým obdobím pre budúcich pilotov, keď si osvojujú zručnosti potrebné na samostatné lietanie.

Študent pilot in command je súčasťou leteckého výcviku, kde študenti majú príležitosť získavať skúsenosti a sebadôveru pri riadení lietadla pod dohľadom skúseného inštruktora. Počas tohto obdobia študenti musia preukázať schopnosť samostatného riadenia lietadla, vrátane riadenia letu, navigácie, vzletov, pristátí a rôznych operácií v leteckom prostredí.

Študent pilot in command umožňuje študentom aktívne aplikovať teoretické znalosti, ktoré získali v triede, do praktického letového prostredia. Toto obdobie je dôležité pre vývoj ich leteckých schopností a schopností riešiť situácie, ktoré môžu nastať počas letu. Letový inštruktor sleduje ich postup a poskytuje potrebnú spätnú väzbu, aby im pomohol zlepšiť ich pilotné schopnosti a prípravu na budúce samostatné lietanie.

Letový čas, v ktorom letový inštruktor len pozoruje študenta vo funkcii veliteľa lietadla a nesmie ovplyvniť alebo riadiť let lietadla.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥