Autorotácia s vyberaním

Autorotácia je let, pri ktorom je rotor poháňaný len aerodynamickými silami a nie motorom. Autorotačný let sa využíva v prípade zlyhania motora. Počas autorotácie vrtuľník môže letieť, aj keď motor nedodáva výkon. Je plne riaditeľný a letí v klesavom lete. Vzduch prúdi cez rotor smerom nahor a nie smerom nadol ako v motorovom lete. Pred vykonávaním nácviku autorotácií by ste sa mali zoznámiť s rýchlosťami a otáčkami rotora pre minimálne klesanie, ktoré sú uvedené v letovej príručke vrtuľníka.

Pri týchto nácvikoch sa naučíte vstup do autorotácie, udržiavať konštantné klesanie na stanovenej rýchlosti, ktorá je optimálna pre najmenšie klesanie a prechádzať z autorotácie do motorového stúpavého letu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥