Pristávacie zariadenie – podvozok

Podvozok je pružnej konštrukcie s lyžinami. Dokáže absorbovať i tvrdé pristátia svojou elasticitou. Pri extrémne tvrdom pristáti budú vzpery podvozku otáčané smerom hore a von. Toto umožní prostrednej rúre aby sa prehla a tým absorbovala náraz. Mierne prehnutie rúry je prijateľné. Avšak, ak bude rúra prehnutá natoľko, že bude ostruha nižšie než 90 cm nad zemou, kedy vrtuľník sedí prázdny a na rovine, musí sa priečna rúra vymeniť. Lyžiny sú opatrené pätkami (každá na troch miestach). Každú musíte často kontrolovať, hlavne ak boli vykonávané autorotácie s pristátím až na zem. Ak ich hrúbka je menšia než 1,6 mm, musí sa vymeniť.

Podvozok vrtuľníka je dôležitou súčasťou pristávacieho zariadenia, ktoré umožňuje bezpečné a stabilné pristátie. Podvozok vrtuľníka ROBINSON R-22 je pružnej konštrukcie a je vybavený lyžinami.

Podvozok má schopnosť absorbovať nárazy a tlaky pri pristátí vďaka svojej elasticite. V prípade tvrdého pristátia, vzpery podvozku sa môžu otočiť smerom hore a von, čo umožňuje flexibilitu a absorbovanie nárazov. Mierne prehnutie priečnej rúry je bežné a prijateľné, avšak ak je prehnutá natoľko, že ostruha je nižšie ako 90 cm nad zemou, keď je vrtuľník prázdny a na rovine, je potrebná výmena priečnej rúry.

Lyžiny podvozku sú opatrené pätkami, ktoré sú umiestnené na troch miestach. Je dôležité pravidelne kontrolovať stav pätky, najmä ak bola vykonaná autorotácia s pristátím na zem. Ak je hrúbka pätky menšia ako 1,6 mm, je potrebné ju vymeniť. Toto je dôležité zabezpečiť, pretože pätky zabezpečujú správnu ochranu lyžiny a prispievajú k bezpečnosti a spoľahlivosti podvozku.

Podvozok je kritickou súčasťou vrtuľníka a správna údržba a kontrola sú nevyhnutné pre zachovanie jeho funkčnosti a bezpečnosti. Pravidelné kontroly podvozku a výmena komponentov podľa stanovených kritérií sú dôležité pre zabezpečenie optimálneho stavu pristávacieho zariadenia vrtuľníka ROBINSON R-22.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥