Štart a vypnutie Robinson R44 – časť 2

Štart a vypnutie helikoptéry Robinson R44

Štart a vypnutie helikoptéry Robinson R44 sú dôležité procesy, ktoré vyžadujú správne postupy a dodržiavanie bezpečnostných noriem. Nasledujúce informácie poskytujú prehľad štartu a vypnutia helikoptéry Robinson R44.

Štart helikoptéry Robinson R44:

1. Príprava na štart:

 • Overte, že všetky prístroje a systémy v kabíne sú v správnom stave a funkčné.
 • Skontrolujte palivovú hladinu a zabezpečte, že palivový systém je pripravený na štart.
 • Zapnite potrebné elektrické systémy a sledujte palubné prístroje pre správne hodnoty a ukazovatele.

2. Príprava na štart motora:

 • Potiahnite páku prídavného paliva (throttle) do pozície “Low Idle” (nízky chod).
 • Aktivujte štartovací systém a sledujte správny rozbeh motora.
 • Sledujte prístroje v kabíne pre správne hodnoty otáčok a teploty.

3. Štart motora:

 • Po príprave na štart stlačte tlačidlo štartovania a udržujte ho stlačené, čo umožní motoru rozbehnúť sa.
 • Sledujte prístroje v kabíne pre správne hodnoty otáčok a teploty.
 • Po úspešnom štarte motora postupne posúvajte páku prídavného paliva (throttle) do pozície “Flight Idle” (letový chod).

Vypnutie helikoptéry Robinson R44:

1. Príprava na vypnutie:

 • Potiahnite páku prídavného paliva (throttle) do pozície “Low Idle” (nízky chod).
 • Vypnite všetky nepotrebné systémy a zariadenia v kabíne.

2. Vypnutie motora:

 • Stlačte a podržte tlačidlo vypínača motora.
 • Sledujte prístroje v kabíne, aby ste sa uistili, že motor sa úplne vypol.

Je dôležité dodržiavať všetky bezpečnostné postupy a pokyny výrobcu pri štarte a vypnutí helikoptéry Robinson R44. Tieto procesy vyžadujú sústredenie a starostlivé dodržiavanie príslušných postupov, aby sa zabezpečila bezpečná a spoľahlivá prevádzka helikoptéry.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *