Riadená oblasť

Riadená oblasť, skrátene CTA (z anglického Control Area), predstavuje určený vzdušný priestor v leteckej navigácii, ktorý sa nachádza nad stanovenou výškou nad zemou. Táto oblasť …

Nie pred, nie skôr

V leteckom kontexte sa termín Not before, v preklade Nie pred alebo Nie skôr, používa na určenie časového obdobia, počas ktorého nie je možné vykonať …

Indikácia polohy

Indikácia polohy, v leteckom kontexte známa ako Position Indication, je vizuálne označenie polohy letadla, letištného mobilného prostriedku alebo iného objektu vo forme symbolu alebo inou …

Chicagský dohovor

Chicagský dohovor predstavuje kľúčový dokument v oblasti medzinárodného civilného letectva. Oficiálne známy ako Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, bol tento historický dokument podpísaný v Chicagu …

Lietadlo s pohonom vztlaku

Lietadlo s pohonom vztlaku, technicky známe ako Powered-lift, predstavuje špecifický typ lietadla, ktoré je schopné vykonávať vertikálny vzlet, vertikálnu pristávaciu operáciu a lietanie pri nízkej …

Preletieť, minúť, minutí

Preletieť, Minúť, Minutí (Passing) V leteckom svete je termín preletieť alebo minúť označenie pre pohyb lietadla okolo iného lietadla alebo pevnej stanice v určitej vzdialenosti …

Označenie miesta

Označenie Miesta (Location Indicator) Označenie miesta je letecký odborný termín, ktorý sa používa na identifikáciu konkrétneho miesta leteckej pevnej stanice. Skladá sa z kódovej skupiny …

oprávnený subjekt

Oprávnený Subjekt (Authorized Entity) Oprávnený subjekt je termín, ktorý sa v leteckom priemysle používa na označenie organizácie alebo inštitúcie, ktorá má oprávnenie od agentúry alebo …

nákladné lietadlo

Nákladné Lietadlo: Motor Silnej Ekonomiky a Efektívneho Obchodu Nákladné lietadlo predstavuje kľúčový pilier globálnej ekonomiky, umožňujúc efektívnu prepravu tovaru z jedného miesta na druhé. Tieto …

Osobné lietadlo

Osobné lietadlo je letecký odborný termín označujúci lietadlo, ktoré dopravuje cestujúcich, ktorí nie sú členmi posádky, zamestnancami prevádzkovateľa vo službe, oprávneným zástupcom príslušného vnútroštátneho orgánu …

Stredné vlny

Stredné vlny, známe aj pod odborným označením Medium Frequency (MF), predstavujú určitý rozsah rádiových vĺn v elektromagnetickej spektre. Tento rozsah zahŕňa frekvencie v rozmedzí od …

Práca skončili

Práce skončené je odborný výraz používaný v leteckom priemysle na označenie toho, že určitý úkon alebo projekt bol úspešne dokončený. Tento termín je kľúčovým momentom …

foot-Lambert

Foot-Lambert (skrátene ft-L) je jednotka luminancie, ktorá sa používa na meranie jasu alebo svietivosti plochy osvetlenej svetlom. Táto jednotka je definovaná ako množstvo svetla (lúmenov) …

Všeobecný, všeobecne

V letectve sa termín všeobecný alebo všeobecne (v angličtine General) používa na označenie univerzálnych alebo základných pojmov, pravidiel a postupov, ktoré sú platné pre širokú …

pozemná obsluha

Pozemná obsluha je kľúčovou súčasťou leteckého priemyslu, ktorá zahŕňa širokú škálu služieb poskytovaných letiskovými operátormi a ich zamestnancami. Tieto služby sú nevyhnutné pre bezproblémový chod …

Letieť alebo letiaci

V leteckom odbore sú termíny fly a flying (v slovenčine letieť a letiaci) základnými pojmy, ktoré sa týkajú pohybu lietadiel vo vzduchu. Tieto termíny sa …

Krátke vlny

V leteckom odbore sa vyskytuje termín High Frequency (HF), čo by sme mohli preložiť ako Krátké vlny. Tento termín odkazuje na určitý rozsah rádiových frekvencií, …

zadný pomocný rotor

Zadný pomocný rotor je kľúčovým komponentom vrtuľníka, ktorý hrá dôležitú úlohu pri zabezpečovaní stability a riadenia počas letu. Tento rotor je tiež známy pod názvami …

ŠTÁT VÝROBY

Štát výroby je dôležitým pojmom v leteckom priemysle, ktorý označuje krajinu alebo štát, pod jehož právomocou a zodpovednosťou organizácia spadá, ktorá je zodpovedná za konečnú …

majiteľ procesu

Majiteľ procesu je kľúčovým pojmom v leteckom odbore, označujúcim osobu, ktorá je poverená výkonným riaditeľom ako hlavný riešiteľ určitého procesu. V rámci leteckých operácií je …

Bod B systému ILS

Bod B systému ILS (Instrument Landing System) je dôležitý letecký termín, ktorý označuje konkrétny bod na sestupovej dráhe, používanej v systéme ILS. ILS je sofistikovaný …