zadný pomocný rotor

Zadný pomocný rotor je kľúčovým komponentom vrtuľníka, ktorý hrá dôležitú úlohu pri zabezpečovaní stability a riadenia počas letu. Tento rotor je tiež známy pod názvami …

ŠTÁT VÝROBY

Štát výroby je dôležitým pojmom v leteckom priemysle, ktorý označuje krajinu alebo štát, pod jehož právomocou a zodpovednosťou organizácia spadá, ktorá je zodpovedná za konečnú …

majiteľ procesu

Majiteľ procesu je kľúčovým pojmom v leteckom odbore, označujúcim osobu, ktorá je poverená výkonným riaditeľom ako hlavný riešiteľ určitého procesu. V rámci leteckých operácií je …

Bod B systému ILS

Bod B systému ILS (Instrument Landing System) je dôležitý letecký termín, ktorý označuje konkrétny bod na sestupovej dráhe, používanej v systéme ILS. ILS je sofistikovaný …

veľké lietadlo

Termín veľké lietadlo sa používa na označenie lietadla, ktoré spĺňa určité kritériá týkajúce sa veľkosti a hmotnosti. Podľa medzinárodných štandardov sa veľkým lietadlom rozumie letoun …

Šírka alebo široký

Termín šírka a jeho synonymum široký sú základné pojmy v leteckom odbore, ktoré sa používajú na popisovanie rozmerov a veľkosti rôznych častí lietadla, ako aj …

Doba pôsobenia

Doba pôsobenia, známa aj pod názvom Holdover Time v leteckom odbore, predstavuje odhadovaný časový interval, počas ktorého protinámrazová kapalina zabráni tvorbe námrazy, ľadu alebo nahromadeniu …

vedúci audítor

Head Auditor, známy aj ako vedúci audítor, je kľúčovým článkom v oblasti riadenia kvality vo firme FS. Jeho hlavnou úlohou je koordinácia interného auditu kvality …

Rušené

Termín Interference from, v preklade Rušené, predstavuje dôležitý koncept v oblasti leteckej komunikácie a bezpečnosti. Rušenie alebo interferencia znamená prítomnosť nežiaducich signálov alebo vplyvov, ktoré …

Rádiotelefónia

Radiotelefónia je kľúčovým aspektom v oblasti leteckých komunikácií, zabezpečujúcim spoľahlivý a efektívny spôsob výmeny informácií medzi lietadlami a pozemnými stanovišťami. Táto forma rádiového spojenia je …

Rotorové lietadlo

Termín Rotorové lietadlo (anglicky Rotorcraft) označuje lietadlo, ktoré je ťažšie ako vzduch a jeho podpora vo vzduchu závisí predovšetkým na vztlaku vytváranom jedným alebo viacerými …

Základné zákruta

Základná zákruta, známa tiež ako Base Turn, predstavuje manéver vykonávaný lietadlom počas začiatočného priblíženia, keď sa nachádza medzi koncom odletovej dráhy a začiatkom strednej alebo …

stabilizátor

Stabilizátor, známy tiež ako stabilizer bar, je kľúčovou súčasťou vrtuľníka, ktorá hrá kritickú úlohu pri udržiavaní stability a ovládateľnosti tohto leteckého prostriedku. Jeho hlavnou funkciou …

Pohonná jednotka

Pohonná jednotka, známa aj ako power-unit, predstavuje kľúčový komponent v leteckej technológii. Ide o komplexný systém, ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých motorov a súvisiaceho …

Medzi vrstvami

Medzi vrstvami je letecký termín, ktorý označuje situáciu, keď lietadlo letí medzi dvoma vrstvami oblakov alebo atmosférických vrstiev. Tento jav môže mať dôležité následky pre …

Typový návrh

Termín Typový návrh v leteckom priemysle označuje súbor dokumentácie, ktorý zahŕňa: a) Výkresy a špecifikácie, a zoznam týchto výkresov a špecifikácií, ktoré sú nevyhnutné na …

Nový motor

Letecký Odborný Výraz: Nový Motor (New Engine) Termín nový motor je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, označujúcim motor, ktorý nebol vystavený prevádzkovým operáciám. Ide o …

Lietadlo

Letecký Odborný Výraz: Lietadlo Lietadlo je zariadenie schopné vyvíjať silu nesúcu ho v atmosfére prostredníctvom reakcií vzduchu, ktoré nie sú reakciami voči zemskému povrchu. Táto …

Výstraha

Letecký Odborný Výraz: Výstraha (Warning) Výstraha: V leteckých operáciách je bezpečnosť vždy na prvom mieste, a výstrahy hrajú kľúčovú úlohu pri identifikácii a oznamovaní možných …

Teplota

Letecký Odborný Výraz: Teplota (Temperature) Teplota: Teplota je dôležitým faktorom v leteckých operáciách, ktorý ovplyvňuje výkon lietadiel a bezpečnosť letov. V leteckom kontexte sa teplota …

poštové zásielky

Letecký Odborný Výraz: Poštové Zásielky (Mail) Poštové Zásielky: Poštové zásielky sú dôležitou súčasťou leteckých operácií, zabezpečujúc doručovanie korešpondencie a iných predmetov po celom svete. Tieto …