Lietadlo

Letecký Odborný Výraz: Lietadlo

Lietadlo je zariadenie schopné vyvíjať silu nesúcu ho v atmosfére prostredníctvom reakcií vzduchu, ktoré nie sú reakciami voči zemskému povrchu. Táto definícia zahŕňa širokú škálu leteckých prostriedkov, od komerčných lietadiel po malé športové lietadlá. Lietadlá sú základnými prostriedkami leteckej dopravy, vojenských operácií a rekreačného lietania.

Pre účely tohto predpisu sa lietadlo považuje aj za športové lietacie zariadenie, s výnimkou športového padáku. Toto široké spektrum zariadení znamená, že lietadlá môžu mať rôzne veľkosti, tvary a účely. Môžu byť poháňané rôznymi typmi motorov, od spaľovacích motorov po elektrické pohony.

Špecifická definícia lietadla zahŕňa motorovo poháňané pevnokrídlové lietadlá ťažšie než vzduch, ktoré sú podporované v lete dynamickými reakciami vzduchu na ich krídla. Tieto reakcie vzduchu vytvárajú vztlak, ktorý umožňuje lietadlu zostávať vo vzduchu a pohybovať sa v ňom pod kontrolou pilota.

Vo vzdušnej doprave je lietadlo neoddeliteľnou súčasťou, umožňujúc spoľahlivý a rýchly presun cez veľké vzdialenosti. Vojenské lietadlá sú dôležité pre obranné sily krajín a sú využívané vo vojenských operáciách na celom svete. Okrem toho sú lietadlá aj obľúbeným prostriedkom na cestovanie, ktorý umožňuje ľuďom objavovať nové miesta a kultúry.

Definícia lietadla podľa tohto leteckého odborného výrazu poskytuje základný rámec pre chápanie rôznych typov lietadiel a ich dôležitú úlohu vo svete leteckej dopravy a technológie.

Zařízení schopné vyvozovat sílu nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Poznámka: Pro účely tohoto předpisu se za letadlo považuje i sportovní létající zařízení, vyjma sportovního padáku.

Letadlo – Aircraft

Zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu.

Zariadenie schopné pohybu v atmosfére následkom reakcií iných, ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu.

Letadlo těžší než vzduch, s pohonem, vyvozující vztlak za letu hlavně z aerodynamických sil na plochách, které za daných podmínek letu zůstávají vůči letadlu nepohyblivé.

Aeroplane means an engine-driven fixed-wing aircraft heavier than air, that is supported in flight by the dynamic reaction of the air against its wings. (FAR Part 1 definition of Airplane )

Letoun znamená motorové letadlo s nepohyblivými křídly, těžší než vzduch, které je podporováno v letu dynamickými reakcemi vzduchu působícími na jeho křídla. (FAR Část 1, definice Letounu )

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥