Pristátie

Normálne pristátie sa začína z výšky 1 – 1,5 m s vrtuľníkom natočeným proti vetru.

Riadenie sa používa takto:

  • 1. cyklika na udržiavanie zvolenej polohy nad zemou,
  • 2. kolektívom sa riadi rýchlosť klesania,
  • 3. nožným riadením sa riadi kurz vrtuľníka.

Je dôležité, aby ste pristátie začínali zo stabilného visenia. Začnite pomaly klesať použitím páky kolektívu. Keď sa zem priblíži, budete musieť potlačiť páku kolektívu o trochu viac, aby ste kompenzovali prízemný efekt. Počas klesania udržujte kurz a zvolenú polohu pomocou nožného riadenia a páky cykliky. Aby ste sa vyhli možnému prevráteniu vrtuľníka, je dôležité, aby sa vrtuľník nedotkol zeme pri pohybe do strán. Keď sa podvozok dotkne zeme, pomaly, úplne potlačte páku kolektívu, zrovnajte do neutrálnej polohy páku cykliky a nožné riadenie. Nezabudnite, že R 22 ROBINSON sa zeme najprv dotýka ľavou podvozkovou lyžou.

Ak by ste mali problémy s riadením počas pristávania, pomaly vystúpte späť do výšky visenia, stabilizujte svoju polohu pred ďalším pokusom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥