Vírový prstenec

Ak si vyberiete dráhu letu, rýchlosť a klesanie, ktoré spôsobia pretlak pod rotorom vrtuľníka, môže sa vrtuľník dostať do režimu známeho ako vírový prstenec. Podmienky pádovej rýchlosti, vytvorené rýchlosťou prúdu vzduchu pritekajúceho zospodu oproti prúdu vzduchu pritekajúcemu zhora, sa kombinujú s prstencovými vírmi na koncoch listov nosného rotora. Tieto sú prítomné pri každom letovom režime a vytvárajú turbulenčný rotačný prúd na listoch rotora a neustálený rozpínavý posun tohto prúdu. Tento stav obyčajne vedie k veľmi veľkým klesaniam a k zmenšeniu účinnosti cykliky a vyúsťuje do množstva nehôd. Tomuto stavu sa samozrejme musíte vyhnúť a musíte ho rozpoznať v počiatočnej fáze, aby ste ho bezpečne zvládli. Keď predpokladáme, že pomer uhlovej rýchlosti a rýchlosti zhora pritekajúceho prúdu vzduchu je konštantný na celej dĺžke listu, potom smer relatívneho prúdenia vzduchu na celej dĺžke listu bude rovnaký, ale z dôvodu skrútenia listu nosného rotora, koreň listu bude mať najväčší uhol nábehu.

Keď sa rýchlosť prúdu vzduchu pritekajúceho zdola v dôsledku rýchleho klesania dostane za určitú hranicu, nastáva odtrhnutie prúdenia na koreňoch listov rotora, ktoré sa rozpínavo šíri ku špičkám. V tejto fáze sa ťah na špičkách listov nosného rotora znižuje kvôli vírom a pri koreňoch listov kvôli odtrhnutiu prúdenia. Keď sa dosiahne stav, pri ktorom nezasiahnuté časti listov rotora nedokážu vyprodukovať dostatok vztlaku pre udržanie hmotnosti vrtuľníka, klesanie sa rapídne zväčší. Asymetria rozloženia vztlaku na nosnom rotore zapríčiní klopenie, nakláňanie a zatáčanie v neustálených režimoch, ktoré zapríčiňujú, že riadenie vrtuľníka je extrémne náročné. Tento stav pocítite vzrastom hladiny vibrácií, trepotaním a veľmi slabou reakciou na pohyby pákou cykliky.

Vírový prstenec sa najčastejšie vyskytuje, ak sú splnené tieto podmienky:

  • motorový let
  • veľké klesanie
  • malá dopredná rýchlosť

Sú dve účinné metódy vyberania vírového prstenca:

  • a) Potlačením – Strata výšky pri tejto technike je menšia než pri vybratí autorotáciou. Potlačíte páku cykliky dopredu a zároveň páku kolektívu dole. Tým odstránite víry z disku nosného rotora. To spôsobí, že sa zväčší dopredná rýchlosť a vrtuľník sa dostane z vírového prstenca.
  • b) Autorotáciou – Vzdušný prúd, prechádzajúci rotorom, sa pri tejto metóde zmení z narušeného na autorotačný. Po uvedení vrtuľníka do normálnej autorotácie môžete mierne potlačiť páku cykliky dopredu, aby ste získali doprednú rýchlosť a zároveň zvýšite výkon pomocou ovládania škrtiacej klapky. Už aj samotné potlačenie kolektívu môže byť postačujúce k tomu, aby zanikli prstencové víry. Mohli by ste si všimnúť, že samotné pritiahnutie páky kolektívu nevyústi do vybratia a môže zapríčiniť len zväčšenie klesania. Zväčšenie uhlu nastavenia a taktiež nábehu rotorových listov zapríčiní zosilnenie vírov a vyústi do zväčšeného klesania. Počas motorového letu si vždy buďte vedomý rýchlosti vetra a kontrolujte veľkosť klesania tak, aby nebola väčšia ako 1.6 m/s (300 ft/min.) pre rýchlosti menšie než 32 km/hod. (20 MPH = 17.4 KTS). Takto môžete zabrániť vzniku vírového prstenca.

Niekedy nastane situácia, ktorá je podobná režimu vírového prstenca. Toto sa stáva, keď sa pilot pokúša zastaviť veľké klesanie pri malom ťahu rotora a keď zistí, že má nedostatok ťahu na uvedenie vrtuľníka do visenia, alebo na pristátie bez visenia (iba ak by prekročil hraničné hodnoty). Avšak nie je to stav vírového prstenca. ÄŽalšou situáciou, ktorá je nesprávne považovaná za vírový prstenec, je prekročenie uhla nábehu listov nosného rotora. Stáva sa to vtedy, keď pilot pri klesaní na pristátie značne pritiahne páku kolektívu a motor nie je schopný produkovať dostatok výkonu na prekonanie veľkého a náhleho zväčšenia odporu listov nosného rotora. Výsledkom je, že rotor rýchlo stratí otáčky a stráca účinnosť, čo zapríčiní okamžité klesanie vrtuľníka. Znovu nejde o vírový prstenec.

Najbežnejšia situácia, kedy sa môžete dostať do stavu vírového prstenca, je obyčajne, keď nesprávne posúdite smer a rýchlosť vetra s ťažko naloženým vrtuľníkom v horúcom dni. Priblíženie s vetrom v chrbte do obmedzeného priestoru, alebo do horského sedla, sú dva dobré príklady. V týchto prípadoch opatrne kontrolujte veľkosť klesania a uistite sa, že máte únikovú trasu. Váš inštruktor Vám vysvetlí príznaky a vybratie podrobnejšie. Toto cvičenie nebudete vykonávať pre nepredvídateľné účinky na drak a rotorový systém vrtuľníka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥