pilot riadiaci

Pilot riadiaci – PF (Pilot Flying) Pilot riadiaci je dôležitý pojem v leteckom priemysle a odkazuje na člena posádky, ktorý má za úlohu aktívne riadiť …

Štandard, štandardný

Štandard – Štandardný Štandard je dôležitým pojmom v leteckom priemysle a odkazuje na súbor pravidiel, normatívov a technických špecifikácií, ktoré určujú minimálne požiadavky na bezpečnosť, …

Prístrojová doba

Prístrojová doba – Instrumentálna doba Prístrojová doba, známa aj ako pozemná prístrojová doba, je kľúčovým pojmom v leteckej terminológii, ktorý sa týka času stráveného lietadlom …

Prevodné vrstva

Prevodná vrstva – Transition Layer Prevodná vrstva predstavuje vzdušný priestor medzi prevodnou nadmorskou výškou a prevodnou hladinou. Je to kľúčový pojem v leteckej terminológii, ktorý …

Praporová poloha

Praporová poloha – Feathered Pitch Praporová poloha označuje nastavenie uhla listov vrtule, ktoré je špecifikované v príslušnej príručke pre vrtuľu. Toto nastavenie, keď lietadlo letí …

Miesto určenia

V leteckej doprave zohráva významnú úlohu pojem Místo určení alebo v angličtine Destination. Tento termín označuje konkrétne miesto, kam je let lietadla naplánovaný a kde …

riadiace impulzy

Riadiace impulzy, známe aj ako pilotné impulzy, sú dôležitou súčasťou leteckých systémov a technológií. Tieto impulzy predstavujú krátke elektronické signály, ktoré sú vysielané z lietadla …

Kritický motor

Kritický motor je termín používaný v leteckom priemysle na označenie motora, ktorého zlyhanie by najviac nepriaznivo ovplyvnilo výkonnosť alebo ovládateľnosť lietadla. Tento výraz je kľúčový …

Súkromný pilot

Súkromný pilot je letec, ktorý získal príslušný letecký certifikát, ktorý mu umožňuje pilotovať lietadlá za osobné účely a nie za úplatu. Tento certifikát je známy …

Zmrznutý dážď

Zmrznutý dážď, v leteckom žargóne označovaný ako Ice pellets, predstavuje atmosférický úkaz, pri ktorom padajúce kvapky dážďa zamrzajú ešte pred dosiahnutím zemského povrchu. Tento jav …

Ťažké zranenie

Ťažké zranenie, v leteckom kontexte označované ako Serious injury, predstavuje vážne poškodenie osoby, ktoré vzniklo v dôsledku letecké nehody a spĺňa niektorý z nasledujúcich kritérií: …

Pojazdový pruh

Termín Pojazdový pruh (Taxiway strip) je v leteckom odbore významným pojmom, ktorý označuje konkrétnu časť odbavovacej plochy na letisku. Táto časť je špeciálne vyhradená ako …

Vyčkávací bod

Vyčkávací bod, známy tiež ako Holding point, je definované miesto identifikované vizuálne alebo inými prostriedkami. Nachádza sa v blízkosti, kde lietadlo udržuje svoju polohu počas …

Letové hlásenie

Letové hlásenie, známe aj ako Air report, predstavuje dôležitú súčasť leteckých operácií, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a efektívnosť leteckej dopravy. Ide o formálne hlásenie z lietadla …

Zachytenie

Letecký Odborný Výraz: Zachytenie (Arresting) Zachytenie v kontexte letectva sa týka špecifického zariadenia alebo jeho časti, ktoré sa používa na zastavenie pohybu lietadla po pristátí. …

Údržba

Letecký Odborný Výraz: Údržba (Maintenance) Údržba je kľúčovým aspektom letectva, zabezpečujúcim bezpečnosť, spoľahlivosť a dlhú životnosť lietadiel. Údržba zahŕňa širokú škálu činností, ktoré sú nevyhnutné …

Stopy, metre

Letecký Odborný Výraz: Stopy, Metre (Feet, Metres) Stopy (Feet): Stopy sú jednotkou merania vzdialenosti, ktorá sa často používa v leteckých a letectvom súvisiacich kontextoch. Jedna …

palivomer

Letecký Odborný Výraz: Palivomer (Fuel Indicator) Palivomer: Palivomer je zásadným komponentom leteckej výbavy, ktorý sa používa na meranie objemu paliva v nádržiach vrtuľníka. Je to …

hraničný priechod

Letecký Odborný Výraz: Hraničný Priechod (Border) Hraničný Priechod: Hraničný priechod je dôležitým pojmom v leteckom kontexte, označujúc akýkoľvek priechod, ktorý je oficiálne povolený na prekračovanie …

Riadiť lietadlo

Letecký Odborný Výraz: Pilot (Riadiť Lietadlo) Pilot: Pilot je skúsený profesionál, ktorý má zodpovednosť za bezpečnú navigáciu, riadenie a ovládanie lietadla počas letu. Jeho hlavnou …